Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Omgevings­secretaris Rijkswater­staat Blankenburg­verbinding

.

Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Specialisatie Clustersecretaris
Focusgebied Mobiliteit & Ruimte
Adviseur

Omgevings­secretaris Rijkswater­staat Blankenburg­verbinding

De Rotterdamse regio is een dichtbevolkt (leef)gebied met een belangrijk economisch centrum. De bereikbaarheid van deze regio staat echter onder druk. De aanleg van de Blankenburgverbinding is een van de oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren en het verkeersnetwerk robuuster te maken.

Als clustersecretaris maakt Pascalle Albers deel uit van het omgevingsteam binnen het project Blankenburgverbinding. Het team is onder andere verantwoordelijk voor het afstemmen met en informeren van alle betrokken stakeholders. Pascalle Albers ondersteunt de omgevingsmanager bij de bedrijfsvoering van het cluster. Hieronder vallen werkzaamheden als werksessies organiseren, sturen op de planning en voorbereiden van interne en externe overleggen. Mede door haar inzet wordt de Blankenbrugverbinding in goed overleg met de omgeving gerealiseerd.

"OchtendMensen heeft de afgelopen jaren de ondersteuning van het omgevingsteam verzorgd. Ze hebben in die periode enthousiaste en deskundige medewerkers geleverd waar het erg prettig mee samenwerken was. Ze hebben een grote meerwaarde voor het omgevingsteam geleverd."

Jörgen van der Meer - Omgevingsmanager Blankenburgverbinding RWS

Meld je aan voor onze nieuwsbrief