Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Project­ondersteuner Investeringsimpuls Verkeersveiligheid Ministerie I&W

Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
Specialisatie Beleidsadvies en onderzoek
Adviseur Jeroen Ubels

Project­ondersteuner Investeringsimpuls Verkeersveiligheid Ministerie I&W

Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp. Dat zie je onder andere terug in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Daarin wordt het doel gesteld om in 2030 goed op weg te zijn naar nul verkeerslachtoffers. Dit kan het Rijk niet alleen. De meeste slachtoffers vallen namelijk op het onderliggende wegennet. Dat zijn wegen die in beheer zijn van gemeenten, provincies of waterschappen.

Om ook op het onderliggende wegennet te kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid, is de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid in het leven geroepen. Hiermee stelt het Rijk de komende tien jaar € 500 miljoen beschikbaar. Met dat geld draagt het Rijk voor maximaal 50% bij aan projecten die de verkeersveiligheid verbeteren op het onderliggende wegennet.

Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2021-2022

Met de ‘Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2021-2022’ maakt het Rijk een eerste stap met het toewijzen van het geld uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid. Meer dan 200 gemeenten en provincies ontvangen via deze regeling in totaal € 165 miljoen rijksbijdrage voor verkeersveiligheidsmaatregelen die bijdragen aan een veilige fietsinfrastructuur, verkeersveilige woonwijken en veilige wegen binnen en buiten de bebouwde kom.

OchtendMensen ondersteunt bij de regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen

OchtendMensen-adviseur Jeroen Ubels ondersteunt het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat bij het uitvoeren van deze regeling. Hij helpt onder andere mee met het in goede banen leiden van de meer dan 200 aanvragen. Daarnaast werkt hij aan het inzichtelijk maken van de resultaten. Zo wordt zichtbaar wat de winst is voor de verkeersveiligheid door heel Nederland!

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom de thema’s ‘Stad, Natuur & Mobiliteit’, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

“De regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen wordt verstrekt aan meer dan 200 gemeenten, provincies en waterschappen voor het realiseren van een veilige infrastructuur. Ik adviseerde het ministerie over de uitvoering en het inzichtelijk maken van de resultaten.”

Jeroen Ubels - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven