Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Projectbegeleider Innovatietraject Banenafspraak Rijk Ministerie van BZK

Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Ambtenaar&Organisatie
Specialisatie Project- en programmamanagement
Adviseur Bloys Sebregts

Projectbegeleider Innovatietraject Banenafspraak Rijk Ministerie van BZK

Werk en ontwikkelmogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking

Vanuit het Sociaal Akkoord is besloten dat er 125.000 banen gecreëerd moeten worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook de rijksoverheid dient een deel van deze opgave te realiseren. Daartoe is een meerjarige rijksbrede Werkagenda opgesteld. Eén van de onderdelen uit deze Werkagenda is het Innovatietraject Banenafspraak Rijk. Op initiatief van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) is dit innovatietraject gestart voor de Banenafspraak Rijk waarin zes departementen gezamenlijk in een leer- en ontwikkeltraject gaan verkennen wat de mogelijkheden zijn om via strategische samenwerkingen werk en ontwikkelmogelijkheden te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het maken van een koppeling tussen beleid en praktijk

Om het Innovatietraject in goede banen te leiden is OchtendMensen-adviseur Bloys Sebregts als projectbegeleider aangesteld vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Samen met de projectleider zorgt zij ervoor dat betrokken departementen uit de deeltrajecten een plan van aanpak maken, zorgt zij voor interne communicatie en verbinding en organiseert ze inhoudelijke sessies. Tot slot ondersteunt ze het traject in het maken van een koppeling tussen praktijk en beleid. Uiteindelijk hebben de betrokken deeltrajecten een plan van aanpak gemaakt, zorgde Bloys voor wekelijkse inspiratie en verbinding en heeft ze het traject hierin begeleid. Deze plannen zijn in de vergadering van de ICBR in oktober goedgekeurd.

“Voor mij als opdrachtgever was het een hele geruststelling dat Bloys – bij het uitvallen van de projectleider –  gedurende de laatste cruciale weken van deze fase van het project, deze rol van projectleider geheel zelfstandig kon overnemen. Zoiets kan alleen als je ook eerder een overtuigende rol hebt vervuld in het project. Mij is opgevallen dat Bloys een innemende stijl van communiceren en samenwerken heeft die de effectiviteit van haar interventies vergroot.” Emilie Schreuder (afdelingshoofd)

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Maatschappij & Overheid, lees dan hier verder.

"Voor mij als opdrachtgever was het een hele geruststelling dat Bloys - bij het uitvallen van de projectleider - gedurende de laatste cruciale weken van een fase van het project de rol van projectleider geheel zelfstandig kon overnemen. Zoiets kan alleen als je ook eerder een overtuigende rol hebt vervuld in het project."

Emilie Schreuder - Afdelingshoofd

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven