Menu

# Project - Zorg & Gezondheid

Projectleider advieslijn K-EETi

Opdrachtgever Landelijke Ketenaanpak EETstoornissen (K-EET)
Rol Projectmanager
Thema Zorg & Gezondheid
Adviseur Leonie Veerman
Projectleider advieslijn K-EETi

K-EETi maakt expertisekennis over eetstoornissen zorg toegankelijker

Een eetstoornis is complex en kan zich ontwikkelen tot een weerbarstige ziekte. Wachtlijsten groeien en in de tussentijd ontwikkelt de eetstoornis zich verder. De meeste kinderen en jongeren met een eetstoornis herstellen bij tijdige herkenning en goede zorg. Vroegtijdige herkenning en behandeling leidt tot minder lijden en minder maatschappelijke kosten. 

K-EETi is een telefonische advieslijn voor zorgprofessionals. Via K-EETi kunnen huisartsen, praktijkondersteuners en andere professionals werkzaam in de GGZ en jeugdzorg contact leggen met specialisten op het gebied van eetstoornissenzorg. De adviesgevers kunnen inhoudelijk meedenken over casussen, medisch- of psychiatrisch-inhoudelijke vragen beantwoorden en advies geven over mogelijke behandeling. Zo versterken zij hun collega-zorgprofessionals, stimuleren ze tijdige signalering van symptomen en wordt een vroegtijdige en effectieve behandeling vergemakkelijkt.

Doorontwikkeling van K-EETi

In mei 2021 ging K-EETi live en sindsdien is K-EETi uitgegroeid tot een advieslijn die dagelijks gebeld wordt. Zorgprofessionals willen graag sparren over de behandeling van een kind of jongere met een eetstoornis en geven aan dat het advies hen echt verder helpt.

''Ik kreeg heldere adviezen rondom verwijzing, maar ook concrete tips om aan het gezin van de patiënte te geven. Ik heb gelijk mijn directe collega's getipt over de advieslijn, om te voorkomen dat zij in de toekomst lang moeten zoeken naar informatie over eetstoornissen''

Malou, adviesvrager K-EETi

Jeugdarts in opleiding

Ook de adviesgevers zijn blij met de lijn. De specialisten versterken elkaar door via een groepsapp te overleggen over casussen. Zo leren ze van elkaar en kunnen zij nét dat stukje extra doen voor de zorgprofessional.

''Voordat K-EETi er was had ik regelmatig overleg met verwijzers. Nu kan ik adviezen geven via de telefoon en worden meer zorgverleners bereikt. Ik vind het leuk om te doen en ik merk dat adviesvragers soms al erg geholpen zijn door een advies dat voor mij relatief simpel is.”
- Marieke Hoeksma, kinderarts en adviesgever voor K-EETi

Nu de opstartfase achter de rug is, is de volgende uitdaging van K-EETi om in het volledige zorglandschap bekend te worden en verder te professionaliseren op het gebied van registratie en bereikbaarheid. Daarnaast vindt komend jaar een verschuiving plaats op het gebied van financiering en coördinatie. K-EETi werd voormalig gedragen door de stuurgroep K-EET en gefinancierd vanuit een tijdelijke subsidie. Deze periode is afgelopen, maar verschillende professionals en topklinische instellingen zijn het erover eens dat dit niet het einde van K-EETi mag betekenen. De advieslijn is kansrijk en wordt gewaardeerd, daarom wordt gezocht naar een nieuwe manier om K-EETi te laten draaien.

Coördineren, professionaliseren en borgen van de advieslijn

OchtendMensen-adviseur Leonie Veerman is als projectleider verantwoordelijk voor het ondersteunen en faciliteren van verschillende processen, het signaleren van knelpunten en het professionaliseren van de advieslijn. Daarvoor monitort en evalueert ze hoe vaak er gebeld wordt en hoe zorgprofessionals het telefonische advies ervaren. Zij onderzoekt op welke plekken K-EETi nog niet bekend is en werkt een communicatieplan uit om te zorgen voor meer bekendheid. Daarnaast is zij betrokken bij het borgen van K-EETi door advies te schrijven aan drie topklinische instellingen die de lijn gezamenlijk zouden kunnen dragen. Voor belangrijke beslissingen rond K-EETi peilt zij bij de adviesgevers wat voor hen belangrijk is om de advieslijn te laten functioneren. Daarnaast stemt ze ideeën af met de stuurgroep K-EET.

Meer over publieke gezondheid lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Gerelateerde projecten

Alle projecten

Neem contact op met Roos Thijssen, businessmanager Zorg & Gezondheid

Benieuwd naar de impact van een OchtendMens?

Stuur Roos een berichtje en ze neemt contact met je op!

Onderdeel van TwynstraGudde