Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Projectleider Energie­besparing bedrijven en maatschappelijke organisaties Provincie Utrecht

Opdrachtgever Provincie Utrecht
Specialisatie Project- en programmamanagement
Adviseur Alice Vogel

Projectleider Energie­besparing bedrijven en maatschappelijke organisaties Provincie Utrecht

Vormgeven en invoeren van provinciale strategie rondom energiebesparing

Energiebesparing is van groot belang voor de energietransitie. Alles wat je bespaart, hoef je immers niet meer (duurzaam) op te wekken. De provincie Utrecht richt zich daarom ook sterk op energiebesparing. Niet alleen inwoners worden geholpen bij het verduurzamen van hun woning, ook bedrijven en maatschappelijke organisaties worden gestimuleerd en geholpen om hun bijdrage te leveren.

Stimuleren van energiebesparing bij bedrijven en maatschappelijk vastgoed

Om bedrijven en maatschappelijke organisaties aan te zetten tot energiebesparing, is OchtendMens Alice Vogel aangesteld als projectleider bij het Programma Energietransitie. In deze rol is zij verantwoordelijk voor het vormgeven van de provinciale strategie rondom energiebesparing én de invoering ervan.

Alice heeft zich specifiek met twee zaken beziggehouden. Zij onderzocht verschillende stimuleringsmaatregelen voor bedrijven, zoals een koplopersgroep voor grootverbruikers, een regionaal energieloket, collectieve aanpak voor bedrijventerreinen en effectieve communicatievormen. Ook heeft zij een training ontwikkeld voor accountmanagers Economische Zaken van alle Utrechtse gemeenten.
Daarnaast heeft Alice gekeken naar energiebesparing bij zwembaden en sporthallen; twee soorten maatschappelijk vastgoed met groot verbruik. Zij heeft in kaart gebracht om hoeveel zwembaden en sporthallen het gaat, of zij al verduurzamingsmaatregelen hebben getroffen en hoe zwembaden en sporthallen verder kunnen verduurzamen met hulp van de provincie.

Eerdere bijdragen van OchtendMensen bij het programma Energietransitie van de provincie Utrecht

Eerder waren ook OchtendMensen-adviseurs Lotte Hulshof en Floor hooge Venterink actief als projectleiders Energiebesparing bij de provincie Utrecht. Lotte Hulshof werkte vooral samen met de regionale uitvoeringsdiensten om ervoor te zorgen dat vergunningen-, toezichts- en handhavingsinstrumenten op energiebesparing effectief kunnen worden ingezet. Floor hooge Venterink onderzocht stimuleringsmaatregelen voor maatschappelijke organisaties, zoals scholen, sportclubs en culturele organisaties.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

"Ik onderzocht verschillende stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing voor bedrijven, heb een training ontwikkeld voor alle Utrechtse gemeenten, en heb de verduurzamingsmaatregelen bij de zwembaden en sporthallen in de provincie Utrecht in kaart gebracht."

Alice Vogel - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven