Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Project­medewerker Kennis­programma Zeespiegel­stijging

Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat/Nationaal Deltaprogramma
Specialisatie Project- en programmamanagement
Adviseur Alexandra Kist

Project­medewerker Kennis­programma Zeespiegel­stijging

Nationaal Deltaprogramma

OchtendMensen-adviseur Alexandra Kist is projectmedewerker bij het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Dit programma is onderdeel van het Nationaal Deltaprogramma.

Nieuwe kennis over tempo en mate van zeespiegelstijging

In het Kennisprogramma Zeespiegelstijging werken overheden, kennisinstellingen, bedrijven, plannenmakers en maatschappelijke organisaties samen aan nieuwe kennis over het tempo en de mate van zeespiegelstijging. Hierbij worden ook de mogelijke gevolgen bekeken voor de waterkeringen, zoetwatervoorziening en ruimtelijke inrichting.

Alternatieven en adaptiepaden om Nederland te beschermen

Alexandra is werkzaam in spoor IV van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Hier worden alternatieven en adaptatiepaden in beeld gebracht om Nederland te beschermen tegen de effecten van zeespiegelstijging in de verre toekomst.

Als projectmedewerker zorgt Alexandra voor de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van overleggen en houdt zij zich bezig met de verslaglegging. Ze is verantwoordelijk voor de organisatie van enkele grootschalige bijeenkomsten met alle stakeholders.

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom het thema adaptatie in het domein van Energie & Duurzaamheid? Klik hier om meer van onze projecten bekijken.

"Ik zorg voor de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding en verslaglegging van overleggen. En ben verantwoordelijk voor de organisatie van enkele grootschalige bijeenkomsten met alle stakeholders."

Alexandra Kist - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven