Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Project­ondersteuner aanvraag Stimulerings­regeling eHealth Thuis

Opdrachtgever Akkedeer
Specialisatie Project- en programmamanagement
Focusgebied Zorg & Gezondheid

Project­ondersteuner aanvraag Stimulerings­regeling eHealth Thuis

Langer thuis wonen wordt een steeds grotere uitdaging voor ouderen en hun naasten

Tot op hoge leeftijd thuis wonen wordt steeds meer de norm. Met de toenemende vergrijzing en het gelijk blijven van het aantal plekken in de verpleeg- en verzorgingshuizen wordt langer thuis wonen een steeds grotere uitdaging voor zowel ouderen als hun naasten.

‘Leefsamen’ helpt ouderen langer thuis te wonen door slimme sensoren

De dienst ‘Leefsamen’, ontwikkeld door Akkedeer, speelt hierop in door ouderen en naasten te helpen met slimme sensoren. Deze sensoren worden in huis opgehangen. Hiermee kan brand, inbraak, inactiviteit, dwaling en paniek (met een knop) worden waargenomen. Een melding gaat vervolgens naar een naaste van de bewoner (bijvoorbeeld een kind of andere mantelzorger), waarna deze actie kan ondernemen. Wanneer er geen naaste beschikbaar is, wordt de melding doorgegeven aan een landelijke servicecentrale met lokale opvolging van Correct Diensten. De dienst ‘Leefsamen’ verhoogt het veiliger thuis wonen voor ouderen.

OchtendMensen hielp met de aanvraag van de Stimuleringsregeling eHealth Thuis en de uitrol van de dienst ‘Leefsamen’

OchtendMensen-adviseur Chris van der Sluijs helpt met de uitrol van ‘Leefsamen’ in de gemeente Eersel. Samen met Akkedeer en de Correct Groep heeft hij een SET-aanvraag (Stimuleringsregeling eHealth Thuis) ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze is goedgekeurd. OchtendMens Chris hielp als projectondersteuner bij het aanjagen, uitvoeren en verantwoorden van de SET-aanvraag.

Hier kun je meer lezen over de dienst ‘Leefsamen’ van Akkedeer.

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

"De dienst 'Leefsamen' helpt ouderen langer thuis te blijven wonen door slimme sensoren. Ik hielp met het aanvragen, aanjagen, uitvoeren en verantwoorden van de Stimuleringsregeling eHealth Thuis voor deze dienst."

Chris van der Sluijs - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven