Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Projectsecretaris Bestuurlijke Afspraken KNGF/SKF

Opdrachtgever KNGF en SKF
Specialisatie Project- en programmamanagement
Focusgebied Zorg & Gezondheid

Projectsecretaris Bestuurlijke Afspraken KNGF/SKF

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

De zorg moet zich voorbereiden op grote veranderingen. Dat vraagt om samenwerken en om een nieuwe manier van werken en denken. Uit dat besef is de Juiste Zorg op de Juiste Plek ontstaan: een breed gedragen beweging van partijen in de zorg om het dagelijks functioneren van de mens weer centraal te stellen. De paramedische zorg, zoals fysiotherapie, speelt in het verplaatsen, voorkomen en vervangen van zorg een belangrijke rol. Vaak zit er wel een fysiotherapeut in de buurt die dicht bij huis en laagdrempelig kan bijdragen aan het functioneren van mensen. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en het Keurmerk Fysiotherapie (SKF) hebben samen met andere paramedische beroepsgroepen, de minister voor Medische Zorg en Sport, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie onder de noemer ‘Bestuurlijke Afspraken’ afspraken gemaakt over de juiste (paramedische) zorg op de juiste plek. Inmiddels zijn er verschillende projecten gestart. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren en inzichtelijk maken van de kwaliteit van (paramedische) zorg, het verkennen van een efficiënter zorgpad en het verkennen van substitutie en preventiepotentieel.

Rol projectsecretaris

OchtendMensen-adviseur Hanne van Kasteren ondersteunt het KNGF (de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten) en het SKF (het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten) in de projecten onder de bestuurlijke afspraken paramedische zorg. Zo coördineert Hanne samen met de betrokken medewerkers van het KNGF en het SKF opdrachten die extern worden uitgezet, schrijft ze offerte-aanvragen en zorgt ze voor inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van overleggen. Daarnaast bewaakt ze samen met de andere projectsecretarissen de voortgang en samenhang van de projecten, zodat de (bestuurlijke) gremia zicht hebben op de aandachtspunten.

Meer over samenwerken in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

“De Bestuurlijke Afspraken Paramedische zorg leiden tot een complex stelsel aan projecten die op verschillende manieren onderling samenhangen. Hanne heeft het initiatief genomen en is er in korte tijd heel goed in geslaagd om daar een helder en goed toepasbaar overzicht van en voor te maken. Ook op de afzonderlijke projecten zorgt ze voor heldere lijnen en goede afstemming, zodat ze in heel korte tijd een volwaardig teamlid is geworden."

Karin Heijblom, mede namens Henri Kiers en Hans Redeker - Senior-beleidsmedewerker KNGF

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven