Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Project­secretaris Versterking kennis­economie Almere

Opdrachtgever Gemeente Almere
Specialisatie Project- en programmamanagement
Focusgebied Onderwijs
Adviseur Romy Schouten

Project­secretaris Versterking kennis­economie Almere

Almere in ontwikkeling; programmalijn Leren en Werken

Almere is een stad in ontwikkeling die de ambitie heeft om de vijfde stad van Nederland te worden. Om dat te bereiken wordt, onder andere met het programma Almere 2.0, ingezet op het uitbreiden van de kwaliteiten van de stad. Het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere werken hierin samen. Onderdeel van Almere 2.0 is de programmalijn Leren en Werken. Door middel van verschillende sporen en sleutelprojecten wordt geïnvesteerd in het funderend onderwijs, een leven lang ontwikkelen, hoger onderwijs en een goede economische profilering.

Versterking van de kenniseconomie

Bij de gewenste groei van Almere hoort ook een impuls voor het voorzieningenniveau in de stad. Zo wordt er ingezet op kunst, cultuur, onderwijs, werkgelegenheid, innovatie, en onderzoek. OchtendMensen-adviseur Romy Schouten is betrokken bij het onderdeel onderwijs. Hoogwaardig onderwijs is namelijk essentieel voor persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke redzaamheid en duurzame bestaanszekerheid. Dat vereist investeringen in alle onderwijssectoren en in onderzoek en innovatie. Binnen het zogenaamde ‘spoor 3’ van programmalijn Leren en Werken werkt Romy samen met een programmamanager en strategisch beleidsadviseurs aan het versterken van de kennisinfrastructuur en het Hoger Onderwijs in Almere.

Verkennen van de mogelijkheden

Eén van de eerste stappen binnen het project is het creëren van support voor de plannen onder Almeerse bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties. Daarvoor worden gesprekken gevoerd, dialoogdiners georganiseerd en inspiratiereizen afgelegd.

Als projectsecretaris coördineert Romy de werkzaamheden, is ze verantwoordelijk voor de planning en het proces, en organiseert ze stakeholderbijeenkomsten. Een leuk voorbeeld is de organisatie van de inspiratiereis naar het zuiden van Nederland. Romy organiseert deze reis, waarbij het team samen met stakeholders uit Almere op bezoek gaat bij University College Roosevelt, de innovatiehub Dockwize in Vlissingen en Innovation Quarter in Den Haag. Het doel is om van elkaar te leren en ‘best practices’ uit te wisselen. De vraag die centraal staat, is hoe we vanuit onderwijs en overheid een propositie en onderzoekscentrum kunnen opbouwen in Almere. Al met al een waardevolle reis die bijdraagt aan de ambities van dit interessante project!

Wil je weten wat de bijdrage is van OchtendMensen aan het onderwijs in Nederland, lees dat verder op onze themapagina.

"Ik organiseerde een reis waarbij de vraag centraal staat hoe we vanuit onderwijs en overheid een propositie en onderzoekscentrum kunnen opbouwen in Almere."

Romy Schouten - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven