Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Project-secretaris Jeugd Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Opdrachtgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Specialisatie Project- en programmamanagement
Adviseur Alexandra Kist

Project-secretaris Jeugd Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Het stelsel van jeugdzorg beheersbaarder en betaalbaarder maken

Sinds 2017 lopen de tekorten bij gemeenten op het gebied van jeugd enorm op. Deze jaarlijkse tekorten zorgen voor grote lastenverzwaringen en verschralingen van gemeentelijke begrotingen. In december 2020 is een rapport gepubliceerd over de vraag hoeveel middelen gemeenten structureel nodig hebben om hun taken voor jeugdzorg goed uit te kunnen voeren. Het rapport laat zien dat gemeenten in 2019 zo’n € 1,7 miljard meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen ontvangen.

Naar aanleiding van de grote financiële tekorten voor jeugdzorg bij gemeenten, zijn werkgroepen aangesteld die maatregelen uitwerken met het doel de uitgaven aan de jeugdzorg te beperken en het stelsel beheersbaarder te maken. De uitkomst dient als input voor de kabinetsformatie. De werkgroepen bestaan uit onder meer personen van het Rijk, gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Hoe draagt OchtendMensen bij aan het verbeteren van het jeugdzorgstelsel

OchtendMensen-adviseur Alexandra Kist ondersteunt de VNG in dit proces in de rol van projectsecretaris Jeugd. Zij houdt zich bezig met de programmaplanning, bereidt bijeenkomsten voor en is verantwoordelijk voor interne en externe verslaglegging. Ook onderhoudt Alexandra contact met betrokken gemeenten, ministeries en andere instanties (OZJ, NJI, aanbieders van jeugdzorg), en rapporteert aan deze partijen.

Hier kun je meer lezen over het proces rondom de structurele tekorten in de Jeugdzorg.

En wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

"Als projectsecretaris Jeugd voor de VNG doe ik de programmaplanning, bereid ik bijeenkomsten voor en zorg ik voor de verslaglegging daarvan. Ook onderhoud ik contact met betrokken gemeenten, ministeries en andere instanties, en rapporteer aan deze partijen."

Alexandra Kist - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven