Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Programma­plan Nationaal Programma Regionale Energie­strategie

.

Opdrachtgever Nationaal Programma Regionale Energiestrategie
Specialisatie Advies
Adviseur

Programma­plan Nationaal Programma Regionale Energie­strategie

Hoe gaan we invulling geven aan de klimaatafspraken van Parijs en het klimaatakkoord van 2019? Het Nationaal Programma RES, een samenwerking van Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk, draagt hieraan bij door de regio’s te ondersteunen bij het maken van een regionale energiestrategie (RES).

Adviseur Pascalle Albers ondersteunde het kernteam van de NP-RES bij de totstandkoming van het programmaplan. Op basis van input uit meetings en gesprekken deed zij een aantal concrete voorstellen op het gebied van governance, organisatie, programmalijnen en programmabeheersing.

Binnen korte tijd lag er een programmaplan als fundament voor de uitvoering. Hierdoor kon het NP-RES naar de volgende fase gebracht worden, en zich meer richten op inhoudelijke vraagstukken rondom het inpassen van duurzame energie en infrastructuur.

"De regionale energiestrategie (RES) is een essentieel onderdeel van ons klimaatakkoord. Door mee te schrijven aan het programmaplan voor deze RES hoop ik bij te dragen aan een duurzame toekomst voor ons allemaal."

Pascalle Albers - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief