Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Regisseur Fiets Inter­provinciaal Overleg (IPO)

Opdrachtgever Interprovinciaal Overleg
Specialisatie Project- en programmamanagement

Regisseur Fiets Inter­provinciaal Overleg (IPO)

Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets

De fiets kent een gestage opmars. Dit oer-Nederlandse product ontpopte zich in de afgelopen jaren tot een serieuze vervoersmodaliteit waarmee gerekend dient te worden. De fiets draagt immers bij aan de oplossing van een aantal maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, gezondheid, bereikbaarheid en duurzame mobiliteit. De fiets is uit de marge gekomen.

Daarom werken provincies, gemeenten en de rijksoverheid aan een gezamenlijke fietsvisie. Ofwel het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF). Door de toename van fietsgebruik (en de diversiteit óp het fietspad) is het opeens een ingewikkeld dossier geworden. Fietsnetwerken moeten op elkaar worden aangesloten, de investeringen in infrastructuur worden betaald, parkeervoorzieningen bekostigd en gedragsverandering bevorderd. Alle overheidslagen moeten duurzaam samenwerken.

De Regisseur Fiets brengt provincies samen

OchtendMensen-adviseur Hans van ’t Land is ingezet om vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO) als regisseur deze samenwerking tussen provincies te organiseren. Provincies hebben allemaal hun eigen fietsbeleid en mobiliteitsplannen. Dat moet corresponderen met het gezamenlijke toekomstbeeld, zoals opgeschreven zal worden in het NTF. Provincies leveren voor een belangrijk deel de input voor het NTF, en zullen dit ook moeten verankeren in hun eigen organisatie. En het gezamenlijk toekomstbeeld leidend laten zijn in hun samenwerkingen met het ministerie en de gemeenten.

Het is het doel van Hans om vaart te houden in de totstandkoming van het NTF en ervoor te zorgen dat provincies zich in het NTF herkennen en het omarmen. En dat de gezamenlijkheid van de overheden in dit dossier benadrukt wordt. Daarnaast is het doel dat provincies van elkaar leren en de inzet op het thema fiets optimaal wordt benut.

Lees graag verder op onze website als je wilt weten wat de adviseurs van OchtendMensen doen op het gebied van Duurzaamheid en van Mobiliteit.

“Het is mijn doel dat provincies van elkaar leren en dat de inzet van de fiets optimaal wordt benut.”

Hans van 't Land - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven