Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Secretaris P12 Duurzaam Grond Water Wegenbouw (GWW)

Opdrachtgever Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW)
Specialisatie Project- en programmamanagement
Adviseur Jill Ober

Secretaris P12 Duurzaam Grond Water Wegenbouw (GWW)

Een praktische aanpak voor het integreren van duurzaamheid in GWW-projecten

Duurzaamheid een plaats geven in grond-, water- en wegenbouwprojecten (GWW) vraagt om een praktische aanpak. De Green Deal Duurzaam GWW is een uniek samenwerkingsverband tussen 60 partijen uit deze sector. Gezamenlijk tillen zij duurzaamheid naar een hoger niveau.

Duurzaam GWW vertaalt duurzaamheidsdoelen naar projecten en opgaves, waarin duurzaamheid in een zo vroeg mogelijk stadium wordt meegenomen, omdat hier vaak de grootste kansen liggen. Daarnaast toetst Duurzaam GWW duurzaamheid op een uniforme wijze. Hiervoor maakt zij gebruik van een set instrumenten, waaronder de Omgevingswijzer, het Ambitieweb, de CO2-prestatieladder en DuboCalc.

De provincies werken intensief samen op het gebied van duurzaamheid en middels de vergaderingen van P12 Duurzaam GWW vindt er een kennisuitwisseling plaats binnen de twaalf provincies over deze onderwerpen.

Hoe bevordert OchtendMensen de kennisdeling over duurzaamheid tussen de 12 provincies

Als projectsecretaris P12 Duurzaam GWW is OchtendMensen-adviseur Jill Ober de rechterhand van voorzitter en coördinator Team Duurzame Infrastructuur Jerry van Kerkvoorde. Jill bereidt de overleggen voor van de P12 en zorgt voor de verslaglegging en monitoring van de actiepunten. Daarnaast werkt zij aan het inzichtelijk maken van de vele gremia en initiatieven in het kader van duurzaam GWW.

Ook vormt Jill de linking pin tussen de P12 en CROW, een kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, aanbesteden en contracteren. CROW ondersteunt de P12 met verdiepende onderzoeken en met het aanbieden van cursussen en kennismodules.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Energie & Duurzaamheid, lees dan hier verder.

“Als projectsecretaris Duurzaam GWW is OchtendMensen-adviseur Jill Ober de linking-pin tussen de P12 en CROW en zorgt voor een efficiënte kennisuitwisseling.”

Jerry van Kerkvoorde - Voorzitter en coördinator Team Duurzame Infrastructuur (vanuit Provincie Zuid-Holland)

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven