Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Secre­taris Pro­gramma Luchtruim­herziening Ministerie I&W

Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
Specialisatie Project- en programmamanagement
Adviseur Kaj Swaders

Secre­taris Pro­gramma Luchtruim­herziening Ministerie I&W

De huidige indeling van het luchtruim loopt tegen zijn grenzen aan

Luchtvaart is in de afgelopen decennia sterk gegroeid. De beschikbare ruimte in het Nederlandse luchtruim neemt echter niet toe. De structuur van het Nederlandse luchtruim is daarom steeds aangepast, maar die aanpak loopt nu tegen zijn grenzen aan. Daarom is besloten om de structuur van het luchtruim te herzien.

Uitdagingen bij het herzien van het luchtruim

De opgave om het luchtruim te herzien, is ondergebracht in het Programma Luchtruimherziening. In dit programma werken het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het Ministerie van Defensie samen met de civiele en militaire luchtverkeersleidingsorganisaties in Nederland. Met deze herziening is het luchtruim klaar voor de toekomstige uitdagingen op het gebied van efficiëntie, duurzaamheid en capaciteit.

Weten wat er speelt en knelpunten signaleren

Als programmasecretaris is OchtendMensen-adviseur Kaj Swaders betrokken bij het dagelijkse werk van de programmadirectie Luchtruimherziening. Hij weet wat er speelt op verschillende lagen in het programma en signaleert knelpunten in de planning. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het voorbereiden van onder andere de Stuurgroepvergadering van het programma, het organiseren van teambuilding en hij is betrokken bij het beantwoorden van Kamervragen en de internationale afstemming vanuit het programma.

Op de website van Luchtvaart In De Toekomst lees je meer over de Luchtruimherziening.

Wil je weten hoe OchtendMensen bijdragen aan Mobiliteitsvraagstukken, lees dan verder op onze themapagina Stad, Natuur & Mobiliteit.

“Ik heb een belangrijke rol in het goede verloop van de dagelijkse processen en ben ‘de spin in het web’. Ik leer veel over het managen van grote meerjarige programma’s en over complexe samenwerking tussen meerdere partijen.”

Kaj Swaders - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven