Menu

# Project - Ruimte & Leefomgeving

Public affairs-secretaris Vogelbescherming Nederland

Opdrachtgever Vogelbescherming Nederland
Rol Secretaris
Thema Ruimte & Leefomgeving
Adviseur Kaj Swaders
Public affairs-secretaris Vogelbescherming Nederland

De landbouwtransitie is één van de grootste transities die Nederland in de komende decennia zal doormaken. Om te komen tot stikstofreductie en breed natuurherstel in het landelijk gebied, is het van belang dat de sector overgaat op kringlooplandbouw. Hierbij zijn een goede waterkwaliteit, een gezonde bodem, robuuste natuur en klimaatneutraliteit leidend. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kiest voor een aanpak waarin overheden en organisaties per afgebakend gebied bepalen welke maatregelen nodig zijn om deze doelen te bereiken: de gebiedsgerichte aanpak.

Deze transitie is een voorwaarde voor succesvol natuurherstel en -behoud en een toekomstbestendige landbouwsector. Natuurorganisaties hebben een sterk belang bij het succes ervan. Daarom hebben Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, LandschappenNL, de Natuur- en Milieufederaties en Natuur en Milieu hun handen ineengeslagen. Hun samenwerking richt zich op het versterken van hun lobby bij het ministerie van LNV en de Tweede Kamer. Ze schrijven bijvoorbeeld gezamenlijke position papers, leveren input voor debatten en organiseren werkbezoeken voor Kamer- en bewindsleden.

“De rol van Ochtendmensen-adviseur Kaj is cruciaal voor het welslagen van de samenwerking tussen onze organisaties met betrekking tot dit belangrijke issue. De materie is complex, de belangen zijn groot, onze organisaties willen globaal hetzelfde maar verschillen onderling en tot slot is de tijdsdruk vaak groot. Om dan te kunnen beschikken over een externe adviseur die zich beweegt op het snijvlak van inhoud en organisatie en niet terugschrikt voor hands-on meehelpen, is een groot goed.”

Teo Wams

Directeur Natuurbeheer - Natuurmonumenten

De linking pin in een netwerksamenwerking

Vogelbescherming Nederland heeft namens alle partners OchtendMensen-adviseur Kaj Swaders gevraagd of hij zich bij de samenwerking wil aansluiten als secretaris. In die rol fungeert Kaj als verbindende kracht tussen de vijf partijen. 

KSW_verticaal4_geelweb_klein

Op basis van ontwikkelingen in de context van de samenwerking zorgt hij voor de juiste onderwerpen op de agenda’s van de wekelijkse directeuren- en werkgroep-vergaderingen. Hij vergadert mee met de directeuren en zorgt ervoor dat de uitkomsten worden doorvertaald naar de werkgroepvergadering. Samen met de werkgroep gaat hij vervolgens aan de slag met het uitwerken van de plannen. Daarnaast organiseert Kaj regelmatig thematische werksessies gericht op het uitdenken van de doelen van de samenwerking.

 

 

Gerelateerde projecten

Alle projecten

Neem contact op met Albert Pansier, businessmanager

Benieuwd naar de impact van een OchtendMens?

Stuur Albert een berichtje en hij neemt contact met je op!

Onderdeel van TwynstraGudde