Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Transitiemaker Verduurzaming Gebouwen en Omgeving De Bouwcampus

Opdrachtgever De Bouwcampus
Specialisatie Project- en programmamanagement
Adviseur Oukje van Merle

Transitiemaker Verduurzaming Gebouwen en Omgeving De Bouwcampus

Transities in de bouwsector door verduurzaming van gebouwen en omgeving

Bij De Bouwcampus jaagt OchtendMensen-adviseur Oukje van Merle transities in de bouwsector aan. Samen met haar team focust ze zich op het verduurzamen van gebouwen en de omgeving. In co-creatie tussen professionals uit de markt, overheid en kennisinstellingen wordt aan dit vraagstuk gewerkt.

Binnen een transitie is iedereen eigenaar én onderdeel van het bestaande probleem

Interessant aan het werk bij De Bouwcampus is dat iedereen stakeholder is van de transitie. Dat betekent dat de opdrachtgever van een transitievraagstuk niet alleen een vraag in de groep stelt, maar ook veel vragen zal ontvangen. In een traditioneel model van een gesprek tussen de markt en de overheid is er een duidelijke vraagsteller en een duidelijke antwoorder. De opdrachtgever, vaak een publieke of semipublieke partij, stelt de vraag. De markt beantwoordt de vraag.  In ‘wicked problems’ – complexe vraagstukken – waar bij De Bouwcampus aan wordt gewerkt, is het vaak onduidelijk welke vragen gesteld moeten worden én door wie. Binnen een transitie is iedereen eigenaar én onderdeel van het bestaande probleem. Dit vraagt om veel reflectie. Vragen dienen aan elkaar – en zeker ook – aan jezelf gesteld te worden.

Aan Oukje en haar team de taak om de juiste vragen op tafel te krijgen. Een rol die ze graag vervult, die bijdraagt aan de opgave van De Bouwcampus, en waar ze veel van leert!

Meer over verduurzamen van organisaties lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Energie & Duurzaamheid.

"Oukje werkt mee aan het opschalen en versnellen van bewezen innovaties in de bouw. Bouwtrajecten die bijdragen aan de verduurzaming van Nederland zo vormgeven dat ze niet eenmalig tot stand komen, maar opschalen en daarmee een grotere maatschappelijke waarde leveren. Samen, met alle partners uit de keten!"

Nynke Sijtsma - Directeur De Bouwcampus

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven