Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Trend­verkenning lokale overheden in de energie­transitie

.

Opdrachtgever Het Trendbureau Overijssel
Specialisatie Beleidsadvies en onderzoek

Trend­verkenning lokale overheden in de energie­transitie

Lokale overheden spelen een belangrijke rol in de komende energietransitie. Het Trendbureau Overijssel biedt hierin ondersteuning door onderzoek te doen naar trends en ontwikkelingen die impact hebben op bestuurders en politici in de provincie.

Adviseur Ruben van de Belt was onderdeel van het onderzoeksteam dat een trendverkenning heeft geschreven over de sturingsmogelijkheden en keuzes voor lokale overheden in de energietransitie. In deze rol deed hij literatuuronderzoek, sprak relevante experts en toetste inzichten bij Overijsselse bestuurders en politici. Deze synthese van relevante inzichten zijn vervolgens vertaald naar de concrete praktijk van openbaar bestuur en lokale politiek.

Het resultaat is een mooie trendverkenning die door bestuurders en politici zeer goed is ontvangen.

“Gemeenten krijgen in de energietransitie de ‘regierol’, maar wat dat precies betekent is onduidelijk. Door scenario’s van de transitie en bestuurlijke rollen te verkennen worden de keuzes van lokale overheden duidelijk. Voor het Trendbureau van de Provincie Overijssel heb ik die opties aan het licht gebracht en in workshops werden bestuurders daarin getraind."

Ruben van de Belt - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geef je interesse op, dan krijg je alleen het nieuws dat voor jou relevant is.

* indicates required
Nieuwsbrieven