Menu
# Project -

Opdrachtgever
Rol
Thema
Adviseur

Onze opdrachten

Werk waar we trots op zijn

Wij helpen opdrachtgevers vooruit. Samen gaan wij aan de slag: hands-on en vol energie. Met de kennis uit onze opleiding, onze talenten en de expertise van TwynstraGudde op de achtergrond brengen wij opdrachten in beweging. Dit doen wij vanuit verschillende rollen voor organisaties waar wij trots op zijn.

Projecten

Al onze projecten

SKF KNGF

Projectsecretaris Bestuurlijke Afspraken KNGF/ SKF

VNG

Programmasecretaris StroomOP en K-eet VNG

GGD GHOR Nederland

Programma­secretaris Landelijke Coördinatie COVID-19-bestrijding GGD

Bartiméus

Adviseur eHealth Bartiméus

Hecht

Junior-directiesecretaris Hecht

GGD IJsselland

Adviseur Publieke Gezondheid GGD IJsselland

Common Eye

Junior-adviseur Samenwerken Common Eye

Programmabureau VIPP OPEN

Programmasecretaris VIPP Programma OPEN

Gemeente Almere

Projectleider Excellente groene en gezonde leefomgeving Gemeente Almere

Zideris

Programmaondersteuner gehandicaptenzorg Zideris

Zorgoptimalisatie Noord-Holland

Adviseur Samenwerking in de zorg Zorgoptimalisatie Noord-Holland

Maastricht UMC+

Programmasecretaris Innovatielab Maastricht UMC+

UMC Utrecht

Programmasecretaris Strategische Ontwikkelvisie huisvesting UMC Utrecht

Proteion

Projectondersteuner Proteion

De Bouwcampus

Transitiemedewerker De Bouwcampus

Landelijke Huisartsen Vereniging

Projectsecretaris/ projectadviseur LHV

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Projectsecretaris Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Nederlandse GGZ, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

BIJ12

Projectsecretaris Taskforce Versnelling inrichting restopgave 80.000 hectare extra natuur BIJ12

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Regisseur Fiets Interprovinciaal Overleg (IPO)

JOGG

Adviseur Gezonde Omgeving JOGG

Nationale Politie

Adviseur Duurzaamheid Nationale Politie

Medrie

Adviseur Digitalisering Medrie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Projectmedewerker Kennisprogramma Zeespiegelstijging Ministerie I&W

VIGO

Innovatieadviseur Digitalisering en eHealth VIGO

NS

Programmamanager Energietransitie NS

Gemeente Veenendaal

Communicatieadviseur Energieneutraal Veenendaal

Gemeente Rotterdam

Projectsecretaris Seniorvriendelijke wijken Gemeente Rotterdam

Provincie Utrecht

Projectleider Energiebesparing bedrijven en maatschappelijke organisaties Provincie Utrecht

UMC Utrecht

Programmamedewerker Herontwikkeling UMC Utrecht

Hecht

Programmasecretaris Hecht24

Gemeente Amersfoort

Adviseur Duurzaamheid Gemeente Amersfoort

VNG

Projectleider Vroege interventie bij eetstoornissen (VIBES) VNG

Parnassia Groep

Programmasecretaris Transitieteam IT-cluster Parnassia Groep

Nationale Politie

Projectleider Ecologische voetafdruk Nationale Politie

Gemeente Almere

Programmamedewerker Groene en Gezonde Stad Gemeente Almere

Hecht GGD Hollands Midden

Capaciteitsmanager Vaccinaties Hecht GGD Hollands Midden

De Bouwcampus

Transitiemaker Verduurzaming Gebouwen & Omgeving De Bouwcampus

Gemeente Den Haag

Programmacoördinator EnergieRijk Den Haag

Liander

Communicatieadviseur afdeling Planvorming Liander

Provincie Utrecht

Projectleider Programma Energietransitie Provincie Utrecht

Enexis

Adviseur Regionale Energiestrategieën Enexis

Gemeente Almere

Programmasecretaris Groene en Gezonde Stad Gemeente Almere

Gebiedsonderneming Laarberg

Projectsecretaris Gebiedsonderneming Laarberg

Provincie Utrecht

Projectleider Participatie, energiecoöperaties en collectieven Provincie Utrecht

RVO

Projectsecretaris Circulaire Bouweconomie 2020 RVO

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Secretaris Programma Luchtruimherziening Ministerie I&W

Nationaal Programma Regionale Energie Strategie

Adviseur Programmaplan Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV

Projectleider Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling

Stedin

Junior-omgevingsmanager Vernieuwing elektriciteitsnet Rotterdam Stedin

Zuid-Holland Bereikbaar

Programmasecretaris Zuid-Holland Bereikbaar

Trendbureau Overijssel

Trendverkenning lokale overheden in de energietransitie voor Trendbureau Overijssel

VNG

Programmamedewerker Klimaatakkoord Landbouw en Landgebruik VNG

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Projectondersteuner Investeringsimpuls Verkeersveiligheid Ministerie I&W

NS

Projectondersteuner CO2-analyse inkoop NS

Cornelissen Groep

Change- en Projectmanager Cornelissen Groep

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Projectsecretaris Duurzame Mobiliteit Ministerie I&W

Royal Schiphol Groep

Junior-opdrachtgever Asset Management Schiphol

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Omgevingsmanager Luchtvaartnota 2020-2050 Ministerie I&W

Unie van Waterschappen

Projectmanager Educatie Unie van Waterschappen

Rijkswaterstaat

Marktonderzoek inzet bij drones Rijkwaterstaat

Gemeente Almere

Projectsecretaris Versterking kenniseconomie Gemeente Almere

Royal BAM Group

Omgevingsmanager Royal BAM Group

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Adviseur Omgevingsmanagement Directie Luchtvaart I&W

Programma U Ned

Omgevingsmanager MIRT-onderzoek Metropoolregio Utrecht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Omgevingsmanager/ programmasecretaris Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma Ministerie I&W

Provincie Noord-Brabant

Secretaris Opgavegestuurd Werken Provincie Noord-Brabant

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Assistent-omgevingsmanagement Directie Luchtvaart Ministerie I&W

Rijkswaterstaat

Omgevingssecretaris Rijkswaterstaat Blankenburgverbinding RWS

VNG

Projectsecretaris Jeugd VNG

De Sociale Verzekeringsbank

Projectmanager Nieuw digitaal systeem voor Persoonsgebonden Budget SVB

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Adviseur Datakoers voor DG Bodem en Water Ministerie I&W

Boskalis

Projectleider CSR Implementation Scan Boskalis

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Marktonderzoek Trends en ontwikkelingen in burgerparticipatie Ministerie I&W

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Projectbegeleider Innovatietraject Banenafspraak Rijk Ministerie BZK

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Afdelingssecretaris Vastgoed & Facilitair COA

Defensie

Directiesecretaris P&O Defensie Materieel Organisatie

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Projectcoördinatoren Ontwikkelspoor Nabijheid FMHaaglanden

AgoraSys

Innovatieadviseur AgoraSys

PO-raad

Beleidsadviseur Kansengelijkheid en sociale veiligheid PO-raad

Pesant

Adviseur Onderwijsinnovatie Pesant

Landelijke Ketenaanpak EETstoornissen (K-EET)

Projectleider Advieslijn K-EETi

RES Drenthe

Projectmedewerker RES Routekaart Drenthe

Bol.com

Projectmanager Duurzaamheid Bol.com

Gemeente Amsterdam

Omgevingsmanager Gemeente Amsterdam

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Projectleider Digitale vaardigheden IPO

KNGF

Bestuurssecretaris KNGF

WesselinkVanZijst

Adviseur Omgevingsmanagement WesselinkVanZijst

Protestantse Theologische Universiteit

Programmasecretaris Protestants Theologische Universiteit

Natuurmonumenten

Projectcoördinator Natuurmonumenten

Omgevingsraad Schiphol

Omgevingsmanager Omgevingsraad Schiphol

Vogelbescherming Nederland

Public affairs-secretaris Vogelbescherming Nederland

Netbeheer Nederland

Trajectversneller Netbeheer Nederland

Provincie Utrecht

Junior projectleider Woondeals

Natuurmonumenten

Kwartiermaker Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof Noord-Nederland

Green Business Club Utrecht Centraal

Projectleider Circulair Green Business Club Utrecht Centraal

digiGO

Secretaris Digiteam digiGO

CROW

Secretaris P12 Duurzaam GWW

Provincie Flevoland

Junior beleidsmedewerker Cultuur Provincie Flevoland

Nationale Politie

Adviseur duurzaamheid Politie

Liander

Gebiedsregisseur Liander

Royal BAM Group

Projectcoördinator kennismanagement duurzaamheid BAM Nederland

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Projectleider Fietsveiligheid & data IPO

Patiëntenfederatie Nederland

Adviseur Patiëntbelang Patiëntenfederatie Nederland

Partners voor Jeugd

Directiesecretaris Bedrijfsondersteuning van Partners voor Jeugd

Gemeente Den Haag

Projectleider Verduurzaming MKB

ROC van Twente

Projectleider Procesevaluatie en -optimalisatie ROC van Twente

GGD Regio Utrecht

Strategisch beleidsadviseur directie GGD regio Utrecht

Pactum

Projectcoördinator transitie JeugdzorgPlus Pactum

VIGO Pactum

Projectondersteuner VIGO/ Pactum

Pesant

Adviseur onderwijskwaliteit op een middelbare school in Rotterdam

Protestantse Theologische Universiteit

Projectsecretaris project nieuwe bachelor

Radboud Universiteit

Adviseurs strategische plannen Radboud Universiteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Programmasecretaris Agenda Natuurinclusief

NS

Projectmanager Fossielvrij Ondernemen

Mobiliteitsalliantie

Secretaris bij samenwerkingsverband de Mobiliteitsalliantie

Hogeschool van Amsterdam

Programmaondersteuner Flexibilisering onderwijs Hogeschool van Amsterdam

Onderdeel van TwynstraGudde