Menu

Ruimte & Leefomgeving

Groen in de gebouwde omgeving

In het huidige regeerakkoord wordt de volgende ambitie uitgesproken: 'Bij bebouwing van open ruimte groeit groen mee'. Maar wat betekent dat nu concreet? Wat zijn achterliggende opgaven?

De adviseurs van Ruimte & Leefomgeving hebben deze opgaven verder geconcretiseerd en het speelveld in kaart gebracht. Dit hebben zij gedaan aan de hand van een omgevingsmanagement-canvas en input van gemeentelijke beleidsadviseurs. Daarmee laten zij zien hoe je een abstract vraagstuk - zoals het realiseren van meer groen - verder richting uitvoering brengt. 


Groen groeit mee: maar hoe?

Het behoud van groene ruimte werd voornamelijk gezien als obstakel van groei en ontwikkeling, en daarmee een directe concurrent van de bebouwing van openbare ruimte. Het tij lijkt echter te keren: juist in de stad zoeken steeds meer mensen de natuur op. De massaal betegelde tuinen worden één voor één weer opengebroken, boomperkjes worden omgetoverd tot boomparken en daken worden bedekt met groen. Waar stad en natuur lange tijd gescheiden bleven, beginnen ze steeds meer ineen te vloeien. Geen gekke ontwikkeling, gezien het brede scala aan sociale, economische en maatschappelijke voordelen van groene ruimte. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van klimaatadaptatie, fysieke en mentale gezondheid, biodiversiteit en sociale cohesie.  

Ook in Den Haag is de opmars en het belang van natuur in de bebouwde omgeving dus niet onopgemerkt gebleven. Sterker nog, in het nieuwe regeerakkoord is het betrekken van natuur bij bebouwing niet alleen wenselijk, maar zelfs voorwaardelijk. Maar wat betekent dat nu concreet? Welke opgave komt hierbij kijken, en hoe kan hier in de praktijk invulling aan gegeven worden? In het whitepaper gebruiken de adviseurs van OchtendMensen het Canvas Omgevingsmanagement als instrument om inzichten te verkrijgen in de voorliggende opgave en om het speelveld inzichtelijk te maken.


Meer informatie

Benieuwd naar onze inzichten?

 

Onderdeel van TwynstraGudde