Menu

OchtendMensen-nieuws

Het verhaal van Stad & Natuur

Datum 28-11-2022
Het verhaal van Stad & Natuur

Het is één van de belangrijkste thema’s van de afgelopen jaren: de (her)indeling van de ruimte in Nederland. We staan in Nederland voor complexe opgaven in de fysieke leefomgeving: het terugdringen van de stikstofuitstoot, beheer van natuur in relatie tot landbouw en recreatie, toenemende druk op de openbare ruimte, een steeds ongezondere leefomgeving, bereikbaarheid en ga zo maar door. De adviseurs van de marktgroep Stad & Natuur zetten zich hier graag voor in. Maar wat maakt een adviseur van Stad & Natuur nou een adviseur van Stad & Natuur? Hoe willen wij impact maken en wat zien wij als impact maken? Om dit te verkennen, zijn wij met elkaar in gesprek gegaan, op zoek naar de identiteit van de marktgroep Stad & Natuur. We presenteren jullie graag de opbrengst van de sessie: het verhaal van Stad & Natuur.

De kracht van diversiteit

Wij zijn een diverse groep met een open visie op wat zich afspeelt in onze (ruimtelijke) omgeving. Door onze verschillende achtergronden en opleidingen brengen we een scala aan kennis en ervaring mee. Zo leren we van elkaar en ontwikkelen we een brede visie op het ruimtelijk domein. Tegelijkertijd verdiepen we ons onderling ook in de specifieke thema’s stad, natuur en mobiliteit. Samen onderzoeken we deze thema’s. Zo leveren wij vanuit onze eigen perspectieven en opdrachten een bijdrage aan een duurzame, groene en gezonde (balans tussen) stad, natuur en mobiliteit in Nederland.

Verschillende perspectieven, integrale blik

We zien en voelen de urgentie van de complexe uitdagingen van deze tijd, zoals klimaat, stikstof, gezondheid en de woningnood. Al deze organisatorische vraagstukken vragen om ruimte – zowel om ruimte in het gesprek alsook ruimte in het fysieke domein. Om dit fysieke domein toekomstbestendig in te richten, is het belangrijk om oog te houden voor zowel de technische als de sociale context. Wij zien stad, natuur en mobiliteit als onlosmakelijk met elkaar verbonden, en combineren deze thema’s waar we dat kunnen. Dit doen we niet alleen vanuit interesse op de onderwerpen, maar vooral vanuit een intrinsieke motivatie: het gaat immers om ónze toekomst.

De bijdrage van de adviseurs van OchtendMensen

Wij zijn omgevingssensitief: we snappen het belang van de lokale context en we nemen tijd om deze context te doorgronden en te begrijpen. Elke omgeving vraagt immers iets anders. We luisteren, stellen vragen en zijn nieuwsgierig. Zo vinden we snel onze weg binnen complexe contexten en organisaties. Daarnaast komen we snel in beweging. We spelen in op veranderingen, denken in mogelijkheden, grijpen kansen waar deze zich aanbieden en brengen structuur aan. Ook brengen we onze onafhankelijke blik van buiten graag in bij vraagstukken om verbeter- of aandachtspunten te signaleren.

Meet the team: de adviseurs van Stad & Natuur

Tot slot presenteren wij graag het hele team van Stad & Natuur. Via de volgende link kun je zien wie ze zijn, welke studieachtergrond ze hebben en welke rollen en opdrachten ze op dit moment vervullen: de marktgroep Stad & Natuur.

SNM1_1

 

Onderdeel van TwynstraGudde