Menu

OchtendMensen-nieuws

De energie van OchtendMensen: de ervaringen van een opdrachtgever

Datum 07-03-2023
De energie van OchtendMensen: de ervaringen van een opdrachtgever

Interview met Sander van Voorn, programmamanager Groene en Gezonde Stad bij de gemeente Almere, over de keuze voor een adviseur van OchtendMensen.

Programma Groene en Gezonde Stad Gemeente Almere

Net als in iedere gemeente speelt de energietransitie ook een rol in de gemeente Almere. Er wordt hard gewerkt aan een warmtetransitievisie, er lopen onderzoeken naar aquathermie en ultradiepe geothermie als energiebronnen en er wordt gewerkt aan hoe zon op daken benut kan worden voor warmtenetten.

Adviseur Isis Weekenborg heeft vanuit OchtendMensen een jaar bij de gemeente Almere gewerkt binnen het programma Groene en Gezonde Stad. OchtendMensen-adviseur Alexandra Kist interviewde Isis en haar programmamanager (tevens opdrachtgever) Sander van Voorn over hun samenwerking.

Sander geeft met zijn programma Groene en Gezonde Stad uitvoering aan de duurzaamheidsagenda die Almere begin 2020 heeft opgesteld. Dit doen zij door middel van drie transities en zes interventies. Denk hierbij naast de warmtetransitie in wijken ook bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, ecologie en duurzame mobiliteit.

"OchtendMensen beschikt over jong talent dat de juiste competenties bezit om je team en je opdracht te versterken. Door hun pro-activiteit, professionaliteit en kwaliteit leveren ze een waardevolle bijdrage."

Sander van Voorn

Programmamanager Groene en Gezonde Stad Gemeente Almere

Welke rollen heeft OchtendMensen-adviseur Isis vervuld bij de gemeente Almere?

Sander: “Isis ondersteunt mij in het proces van invulling van de duurzaamheidsagenda. Dat doet ze in twee rollen.

In de ene rol stimuleert Isis duurzaam gedrag onder bewoners en houdt ze zich bezig met coalitievorming en business development op verschillende duurzame thema’s binnen het bedrijfsleven in Almere. Met deze twee pijlers willen wij als gemeente initiatieven vanuit bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners ondersteunen, aanjagen en stimuleren. Het zou natuurlijk heel goed zijn voor het bereiken van onze CO2-doelstellingen als bewoners en ondernemingen zelf ook eigenaarschap voelen voor de duurzame uitdagingen in de stad.

De andere rol die Isis vervult, is die van programmasecretaris; een functie die ik vaak omschrijf als de ‘backbone’ van het gehele programma.”

Waarom heb je een adviseur van OchtendMensen ingeschakeld?

Sander: “Het programma Groene en Gezonde Stad was net in bedrijf toen de programmasecretaris waar ik nauw mee samenwerkte een andere baan vond. Ik zat omhoog. Het gloednieuwe programma bevond zich in een turbulente fase, in de positieve zin. De functie van programmasecretaris is een ontzettend belangrijke rol. Hij of zij houdt onder meer agenda’s bij, schrijft verslagen en verantwoordingen, organiseert bijeenkomsten en maakt begrotingen. Zelf ben ik de hele dag druk en heb ik geen tijd voor deze taken. Omdat we destijds nog niet wisten of er voor meerdere jaren budget was, was het voor mij van belang om op korte termijn in te huren. De inzet van een externe adviseur van OchtendMensen is eenvoudig te regelen en het contract is snel rond.”

Isis: “Wat de rol van programmasecretaris extra leuk maakt, is dat – naast de door Sander omschreven taken – er ook veel ruimte is voor het oppakken van andere inhoudelijke projecten. Zo heb ik een werkgroep opgericht om in Almere uitvoering te gaan geven aan een aantal specifieke Sustainable Development Goals (SDG’s).”

Zou je de inzet van een adviseur van OchtendMensen aanraden?

Sander: “Absoluut! Bij OchtendMensen werken jonge talenten die over de juiste competenties beschikken om je team te versterken. Voordat Isis bij de gemeente Almere kwam werken, heb ik samengewerkt met Alice: een andere adviseur van OchtendMensen. Ik was verbaasd hoe snel Alice en Isis zich taken eigen maakten. Na anderhalve dag pakten zij al zaken op, waarvan ik had ik gedacht dat zij dit na anderhalve maand pas zouden doen. Toen de functie van Isis vrij kwam, was ik op zoek naar iemand die concreet een project kon trekken. Ik vertrouwde haar de verantwoordelijkheid toe om dit te doen.”

Isis: “Die verantwoordelijkheid heeft mij veel vertrouwen gegeven in mijn handelen, waardoor ik me extra gesterkt voelde om projecten tot een goed einde te brengen!”

Welke kwaliteiten van de OchtendMensen-adviseurs zijn waardevol geweest?

Sander: “Beide dames zijn proactief; dat is heel prettig. Ik ben druk bezig in de waan van de dag. In dat spanningsveld is het fijn als iemand met je meedenkt. Ook zijn de OchtendMensen-adviseurs professioneel: er wordt kwaliteit geleverd. Isis en Alice zijn allebei enthousiaste intelligente jonge mensen die het werk serieus nemen. Ik omschrijf het ook wel eens als zakelijk met een glimlach. Deze professionaliteit is heel belangrijk, want dat straalt af op het project. Er wordt snel geschakeld en de adviseurs durven verantwoordelijkheid te nemen.”

Wanneer heeft een OchtendMensen-adviseur jou verrast in de opdracht?

Sander: “Isis heeft een belangrijke bijeenkomst georganiseerd in een hybride situatie, waar ook de burgemeester en wethouders aan deelnamen. Zij nam hierin het voortouw en zorgde voor een programmatische aanpak waarbij ze alle betrokkenen goed wist mee te nemen. Met veel energie en daadkracht heeft Isis deze operatie bewerkstelligd.”

Wil je weten wat voor Klimaat- en Duurzaamheid-opdrachten OchtendMensen doen, lees dan verder op onze themapagina. En wil je op de hoogte worden gehouden van wat OchtendMensen publiceert over Klimaat & Duurzaamheid, schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Onderdeel van TwynstraGudde