Menu

OchtendMensen-nieuws

De ervaringen van Anne-Marij in de migratieketen

Datum 02-05-2024
De ervaringen van Anne-Marij in de migratieketen

De vluchtelingenketen bestaat uit verschillende organisaties die een directe rol hebben bij het asielbeleid in Nederland en de uitvoering daarvan. De vluchtelingenketen staat op dit moment voor verschillende complexe uitdagingen. Denk aan het creëren van opvangcentra voor asielzoekers, het beoordelen van asielaanvragen of het huisvesten van statushouders.

 Bij OchtendMensen werken collega’s bij verschillende organisaties uit de vluchtelingenketen aan deze uitdagingen. Adviseur Anne-Marij Lock vertelt over haar rol binnen de migratieketen. 

Wie is Anne-Marij?

Anne-Marij Lock werkt bij OchtendMensen sinds 2021 en zit in de marktgroep Bestuur & Samenleving. 

Wat doet Anne-Marij binnen de migratieketen?

Anne-Marij draagt bij aan het oplossen van een deel van het huisvestingsvraagstuk van de gemeente Almere. Als projectleider is zij actief binnen het opgaveteam Huisvesting Urgenten. Dit opgaveteam houdt zich bezig met het huisvesten van mensen die dringend op zoek zijn naar een woning en in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Binnen het opgaveteam is Anne-Marij specifiek verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunninghouders, ofwel voormalig asielzoekers die een vergunning hebben gekregen om in Nederland te mogen blijven. Zo houdt Anne-Marij zich onder meer bezig met het bedenken en uitvoeren van een aantal innovatieve interventies, zoals onzelfstandige kamerverhuur of het tijdelijk opvangen in hotels, om vergunninghouders van een woonplek te voorzien ondanks het woningtekort in Almere.  

Wat is haar toegevoegde waarde bij haar opdracht? 

Anne-Marij beweegt zich binnen haar opdracht in een complex en politiek-bestuurlijk gevoelig werkveld. ‘Voor het huisvesten van vergunninghouders ben je afhankelijk van veel verschillende interne en externe partijen - zoals woningcorporaties en maatschappelijke instellingen- die soms verschillende belangen hebben’, zo geeft Anne-Marij aan. Dat kan botsen, maar juist dan is het volgens Anne-Marij belangrijk de verbinding te zoeken tussen de verschillende partijen en prioriteiten te stellen. Op die manier kunnen stappen worden gezet om het uiteindelijke gezamenlijke doel te bereiken: het huisvesten van vergunninghouders in de gemeente Almere.  

Binnen deze opdracht brengt Anne-Marij beweging en verbinding door haar energie en daadkracht te combineren met haar eerdere ervaring in de vluchtelingenketen. 

“In een complex en politiek-bestuurlijk gevoelig werkveld is het belangrijk de verbinding te zoeken tussen verschillende partijen en prioriteiten te stellen, zodat stappen kunnen worden gezet om het uiteindelijke gezamenlijke doel te bereiken: het huisvesten van vergunninghouders in Almere.”

Anne-Marij Lock

Adviseur OchtendMensen

Neem contact op met Mark Leemans, directeur OchtendMensen

Benieuwd naar de impact van een OchtendMens?

Stuur Mark een bericht en hij neemt contact met je op.

Onderdeel van TwynstraGudde