Menu

OchtendMensen-nieuws

De ervaringen van Jasper bij het COA

Datum 02-05-2024
De ervaringen van Jasper bij het COA

De vluchtelingenketen bestaat uit verschillende organisaties die een directe rol hebben bij het asielbeleid in Nederland en de uitvoering daarvan. De vluchtelingenketen staat op dit moment voor verschillende complexe uitdagingen. Denk aan het creëren van opvangcentra voor asielzoekers, het beoordelen van asielaanvragen of het huisvesten van statushouders.

Bij OchtendMensen werken collega’s bij verschillende organisaties uit de vluchtelingenketen aan deze uitdagingen. Adviseur Jasper Verbree vertelt over zijn ervaringen bij het COA. 

Wie is Jasper? 

Jasper Verbree werkt sinds september 2023 bij OchtendMensen in de marktgroep Bestuur & Samenleving. Hij heeft een achtergrond in Financial Management & Business Administration. 

Wat doet Jasper binnen de migratieketen?

Jasper bevindt zich in een cruciale positie als Bestuurlijk Vastgoedregisseur bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Binnen zijn rol onderzoekt hij de mogelijkheden voor het verlengen van bestaande of het openen van nieuwe opvanglocaties. Dit doet hij door het beoordelen van de geschiktheid van vastgoed en het aftasten van het bestuurlijk draagvlak binnen gemeenten. Als eerste aanspreekpunt voor zowel gemeenten als vastgoedeigenaren draagt hij de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige afweging van alle belangen. Het creëren van locaties vereist een grondige aanpak waarin het belangrijk is om alle betrokken partijen goed aangehaakt te houden.

Eén van de meest urgente kwesties waarmee Jasper wordt geconfronteerd, zijn de acties die voortkomen uit de invoering van de Spreidingswet. Deze wet legt een wettelijke verplichting op aan gemeenten om hun aandeel te leveren in de opvang van asielzoekers. Als gevolg hiervan ziet Jasper een golf van activiteiten binnen veel gemeenten die haast maken om aan deze wettelijke verplichting te voldoen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de opvangcrisis. 

Waar is Jaspers toegevoegde waarde in zijn opdracht? 

Jasper is trots dat hij kan bijdragen aan concrete oplossingen in een crisis die een grote maatschappelijk impact heeft. In de afgelopen maanden heeft Jasper de processen begeleid van het openen van diverse opvanglocaties, waaronder een locatie voor 370 personen. Jasper zorgt met zijn analytische vermogen en assertieve werkwijze voor een zorgvuldig en voortvarend verloop van dit proces. 

“Binnen de asielopgave is bestuurlijk draagvlak essentieel. Vanuit mijn rol als vastgoedregisseur probeer ik alle belangen met elkaar te verenigen en gemeenten de ruimte te geven door een helder beeld te schetsen van hun rol binnen deze opgave.”

Jasper Verbree

Adviseur OchtendMensen

Neem contact op met Mark Leemans, directeur OchtendMensen

Benieuwd naar de impact van een OchtendMens?

Stuur Mark een bericht en hij neemt contact met je op.

Onderdeel van TwynstraGudde