Menu

OchtendMensen-nieuws

De rol van Maartje binnen de migratieketen

Datum 02-05-2024
De rol van Maartje binnen de migratieketen

De vluchtelingenketen bestaat uit verschillende organisaties die een directe rol hebben bij het asielbeleid in Nederland en de uitvoering daarvan. De vluchtelingenketen staat op dit moment voor verschillende complexe uitdagingen. Denk aan het creëren van opvangcentra voor asielzoekers, het beoordelen van asielaanvragen of het huisvesten van statushouders.

Bij OchtendMensen werken collega’s bij verschillende organisaties uit de vluchtelingenketen aan deze uitdagingen. Adviseur Maartje Hintzen vertelt over haar rol binnen de migratieketen. 

Wie is Maartje?

Maartje Hintzen werkt bij OchtendMensen sinds september 2021 in de marktgroep Klimaat & Duurzaamheid. Ze heeft een achtergrond in Beleid, Communicatie & Organisatie. 

Wat doet Maartje binnen de migratieketen?

De gemeente Doetinchem stond in 2022 voor een grote opgave: het organiseren en regelen van huisvesting voor 225 vluchtelingen. Als adviseur en rechterhand van een TwynstraGudde-collega werkte Maartje samen aan het bewerkstelligen van deze opgave. Maartje hield zich – in opmaat naar de openstelling - binnen deze opdracht bezig de operationele kant - bijvoorbeeld het maken van een draaiboek (denk aan het regelen van catering, dagvoorziening, medische zaken) en het schrijven van huisreglementen. Ook werkte Maartje aan de beleidsmatige kant, zoals het inrichten van de juiste structuur voor verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor alle betrokken partijen. Om ervoor te zorgen dat alles soepel verliep, was het voor Maartje van groot belang de verantwoordelijkheden helder te definiëren en erop toe te zien dat afspraken werden nagekomen. Een belangrijke rol voor optimale samenwerking tussen de betrokken partijen, waaronder het COA, de Veiligheidsregio en het Rijk.   

Wat is haar toegevoegde waarde bij haar opdracht? 

Maartje diende onder hoge tijdsdruk en in een crisissfeer een crisisnoodopvanglocatie te organiseren. Een crisisnoodopvang (CNO) is een korte opvang van normaal gesproken 1 week in ruimtes die de overheid meestal inzet bij een ramp of crisis. Deze locaties worden (onder andere) geregeld door gemeenten. Om dit doel te bereiken, moest Maartje onder andere doortastend handelen: knopen doorhakken, afstemming zoeken met de juiste sleutelfiguren, snelheid maken en het overzicht bewaren én bewaken. Maartje vertelt hier het volgende over: ‘In een crisisomgeving kunnen de gemoederen hoog oplopen. Diplomatie en rust bewaren zijn dan van groot belang. Je wil er natuurlijk voor zorgen dat de neuzen dezelfde kant op staan, maar ook dat er voortgang wordt geboekt en vluchtelingen zo snel mogelijk geholpen worden’. Volgens Maartje is het belangrijk zowel aan te pakken als door te pakken. 

Als jonge adviseur bracht Maartje in deze opdracht flexibiliteit en veerkracht mee die ze inzette om zich te manoeuvreren in een crisisomgeving waarbij de situatie elk moment anders kan zijn en vraagt om directe aanpassing. 

“In een crisisomgeving kunnen de gemoederen hoog oplopen. Diplomatie en rust bewaren zijn dan van groot belang. Je wil er natuurlijk voor zorgen dat de neuzen dezelfde kant op staan, maar ook dat er voortgang wordt geboekt en vluchtelingen zo snel mogelijk geholpen worden.”

Maartje Hintzen

Adviseur OchtendMensen

Neem contact op met Mark Leemans, directeur OchtendMensen

Benieuwd naar de impact van een OchtendMens?

Stuur Mark een bericht en hij neemt contact met je op.

Onderdeel van TwynstraGudde