Menu

OchtendMensen-nieuws

Een veilige omgeving voor lastige gesprekken

Datum 06-05-2024
Een veilige omgeving voor lastige gesprekken

Door Anne-Roos Frissen, adviseur OchtendMensen – april 2024

Sommige onderwerpen brengen we niet zo makkelijk ter sprake; we vinden het lastig om zelf over te praten, we weten simpelweg niet zo goed hoe we erover moeten beginnen of we denken dat onze gesprekspartner het ongemakkelijk vindt. Vaak vinden we het lastig om te praten over iemands geloofsovertuiging, afkomst, geaardheid of andere denkwijze. Vanuit de werkgroep Diversiteit & Inclusie van OchtendMensen – bestaande uit een doorroulerende groep van onze jonge professionals – vinden we het belangrijk om een veilige omgeving te bieden en deze onderwerpen wel bespreekbaar te maken. We worden figuurlijk rijker, ontwikkelen een bredere visie en vormen een hechter team door meer over elkaar te weten te komen, te bespreken waar we vandaan komen en hoe we denken.

Daarom organiseren we binnen OchtendMensen elke paar maanden een groepsgesprek waarin deze wat gevoeliger onderwerpen onder goede begeleiding aangesneden kunnen worden. Waarin de moeilijke vragen die je normaal gesproken niet zo snel zou stellen toch gesteld kunnen worden. En waarin we een open en veilige sfeer creëren waarin iedereen durft te zeggen wat ze vinden. En natuurlijk heb je altijd de vrije keuze over óf je in zo'n gesprek wat inbrengt of niet. Alleen luisteren naar je collega's is al heel waardevol.

Wat doet de werkgroep Diversiteit & Inclusie van OchtendMensen

De afgelopen jaren heeft de werkgroep Diversiteit & Inclusie diverse ‘blinde vlekken’ in kaart gebracht en waar nodig is daar al actie op ondernomen. Zo wordt er gekeken naar onze werving- en selectieprocedure en onboarding, hoe wij diversiteit willen laten weerspiegelen in onze organisatie, onze groeiwensen en hoe we onze organisatie zo inclusief mogelijk kunnen maken. Het uitgangspunt binnen OchtendMensen is om een organisatie te zijn waar iedereen terecht kan, en waarbij onderlinge verschillen juist als verrijking worden gezien. Voor het jaar 2024 zijn de volgende ambities geformuleerd:

1. We verbreden onze wereld door een zo divers mogelijke groep aan te trekken binnen de kaders die we iteratief stellen en bevragen.

2. We streven naar een inclusieve cultuur binnen OchtendMensen waarin iedereen zich thuisvoelt, ongeacht geslacht, geaardheid, denkwijze, geloofsovertuiging of achtergrond.

3. We zijn een organisatie met individuen die zich bewust zijn van diversiteit en inclusie.

Een voorbeeld hiervan is dat de communicatie in onze selectieprocedure vanaf nu aan de sollicitant de keuze biedt om als man, vrouw of non-binair aangesproken te worden. En de werkgroep Diversiteit & Inclusie heeft recent een sessie georganiseerd over geloofs-en levensovertuigingen, waarbij de nadruk werd gelegd op de diversiteit die er al is binnen de organisatie. In kleine groepen gingen we in gesprek over verschillende geloofs- en levensovertuigingen. Daarbij namen de adviseurs die hiermee te maken hadden, de lead. Zij stelden open vragen, waardoor je aan het denken werd gezet over welke normen en waarden je zelf aanhoudt. De mogelijkheid werd gegeven om de discussie met elkaar te voeren, met het nadrukkelijke verzoek elkaar niet te veroordelen.

"De openheid binnen OchtendMensen om ingewikkelde onderwerpen bespreekbaar te maken waardeer ik enorm."

Anne-Roos Frissen

Adviseur OchtendMensen

Cultuurverandering, ook bij ons moederbedrijf TwynstraGudde

Niet alleen binnen OchtendMensen leeft het thema Diversiteit & Inclusie. Sommige acties worden opgepakt in samenwerking met TwynstraGudde vanuit de pijler Diversiteit & Inclusie van House of Impact.

In november 2023 hebben we TwynstraGudde-breed met 40 collega’s de documentaire ‘White Balls on Walls’ gekeken, die het veranderingsproces naar meer diversiteit en inclusiviteit binnen het Stedelijk Museum Amsterdam laat zien. We hebben de documentaire bekeken om met elkaar het gesprek over Diversiteit & Inclusie te voeren en te leren van het proces van een organisatie uit een andere sector. In de documentaire wordt duidelijk dat de overgang naar meer diversiteit en inclusie een moeizaam proces kan zijn. Onder begeleiding van Nadine Ridder, een veelgevraagd spreker en moderator op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid, hebben we met elkaar een drietal vragen besproken. Eén van van die vragen luidde: op welk moment in de film voelde je herkenning? Dit zorgde voor een mooi gesprek en verrassende inzichten.

Wij vinden het als organisatie belangrijk dat we met elkaar het gesprek voeren en dat we de ruimte voelen om met elkaar te zoeken naar een gemeenschappelijke taal. Daar horen ook juist verschillende opvattingen bij. Ongemak, discussie en verschillende waarden zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Met dit soort bijeenkomsten creëren we een open en veilige sfeer om te groeien. We oefenen om actief het gesprek aan te gaan over onderwerpen die ingewikkeld kunnen zijn, maar ook helpen om de ander beter te begrijpen.  Dit is een mijns inziens een les waar je de rest van je leven van profiteert en het zorgt in het mooiste geval voor een rimpeleffect dat doorwerkt naar je omgeving.

 

Wil jij ook werken bij een bedrijf waar je echt jezelf mag zijn, lees dan meer op onze websitepagina Werken bij OchtendMensen.

Onderdeel van TwynstraGudde