Menu

OchtendMensen-nieuws

Werken vanuit mentale balans

Datum 07-06-2023
Werken vanuit mentale balans

 

Een moment van reflectie 

Tijdens ons driejarig opleidings- en ontwikkeltraject bij OchtendMensen volg je als jonge professional naast de drie grote opleidingstrajecten GRIP!, Leren Adviseren en ROOTS ook leerateliers. Dit zijn opleidingsdagen die focussen op thema’s en vaardigheden die je als leider van de toekomst nodig hebt. Ochtendmens Thijs Huiberts deelt zijn ervaringen met het leeratelier ‘Werken vanuit mentale balans’. 

Na een werkweek bij onze verschillende opdrachtgevers kwam ik op vrijdagochtend met mijn OchtendPloeg samen voor het leeratelier ‘Werken vanuit mentale balans’. Een OchtendPloeg bestaat uit een groep van ongeveer acht collega’s die gelijktijdig bij OchtendMensen is gestart. Dat ik de Leerateliers samen met mijn OchtendPloeg volg, is voor mij van grote toegevoegde waarde. Ik beleef deze groep collega’s als vertrouwd, comfortabel en kan in deze groep volledig mezelf zijn. Het is ook waardevol om mee te krijgen welke inzichten mijn collega’s tijdens deze opleidingsdagen opdoen. Uit de verschillende inzichten haal ik zelf ook weer inspiratie of een persoonlijk inzicht en zo leren we elkaar steeds beter kennen en ondersteunen we elkaar in onze ontwikkeling. 

Het leeratelier vond plaats op een mooie en rustgevende locatie in Utrecht – een fijne omgeving om echt even uit de dagelijkse routine te stappen en te reflecteren op hoe het staat met onze mentale balans. Onze talentmanagers Noëlle van den Boom en Andrea Tempelman hadden een uitgebreid programma voorbereid over gezondheid en het werken vanuit mentale balans. Een belangrijk thema waar we bij OchtendMensen met regelmaat bij stilstaan, juist omdat het leven van een startende professional en het werken als jonge adviseur uitdagend kan zijn. Het is belangrijk om hier in een vertrouwde omgeving en onder goede begeleiding op te reflecteren.  

"Het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen, met een gezonde leefstijl, realistische verwachtingen, compassie voor jezelf en gebruik te maken van support uit je omgeving."

Thijs Huiberts

Adviseur OchtendMensen

Hoe staat het eigenlijk met mijn mentale balans?

Mentale gezondheid is een belangrijk terugkerend thema bij OchtendMensen. De 21e-eeuwse maatschappij vraagt veel van ons en het is soms een uitdaging om een druk werk- en privéleven met elkaar te combineren. Tijdens het leeratelier bespraken we dat mentale balans hierin van essentieel belang is, zodat je veerkrachtig bent en weerwoord kan bieden aan uitdagingen. Deze balans is echter niet statisch. Weten wat signalen zijn waar je op kunt letten, hiernaar durven luisteren en ook naar handelen is belangrijk – een les die ik na het leeratelier in mijn oren heb geknoopt. Als je regelmatig vooruitblikt en voor jezelf nagaat of jouw balans bestaat uit hoge pieken en dalen of een stabiel patroon volgt, geeft dat informatie waar je op kunt acteren. Het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen, met een gezonde leefstijl, realistische verwachtingen en compassie voor jezelf. En dit hoef je niet allemaal alleen te doen, je kunt gebruik maken van verbinding met en support vanuit je omgeving. Een omgeving die we bij OchtendMensen zeker hebben en waar je altijd op terug kunt vallen. 

Ook is het belangrijk om te signaleren wanneer je mentale balans langdurig verschuift, bijvoorbeeld als gevolg van een stressvolle periode in werk of je privé. Om hierin inzicht te verwerven, maakten we voor onszelf een Pie of Life. Dit is een cirkeldiagram waarin je de tijd die je besteed op een dag aan al jouw activiteiten tekent. Dit maakte visueel duidelijk hoeveel van mijn tijd in een week naar mijn werk gaat en hoeveel naar andere bezigheden, zoals slapen, boodschappen doen, met vrienden afspreken, social media scrollen en sport. Het daadwerkelijk visueel op papier zetten maakte het makkelijker om daar bewust op te reflecteren. Ook namen Andrea en Noëlle ons mee in ‘de wet van Yerkes-Dodson, een wet die suggereert dat er een verband is tussen je stressniveau en prestatieniveau. Dit maakte inzichtelijk dat stress ook een positief effect kan hebben. 

Onze inzichten over werken vanuit mentale balans

De oefeningen en het open gesprek over het thema mentale balans leidden bij sommigen van mijn OchtendPloeg collega’s tot confronterende inzichten. Denk bijvoorbeeld aan inzichten over werkdruk of de effecten van een werkomgeving die niet aansluit bij talenten. We hebben met de groep op een prettige manier besproken hoe we hiermee kunnen omgaan. Het leidde ook tot positieve en mooie inzichten, zoals het belang van tijd besteden aan de dingen die je écht belangrijk vindt. Ik nam hieruit het goede voornemen mee om doordeweeks meer te sporten en vaker samen te koken en eten met mijn vriendin.  

Voor mezelf constateerde ik dat het met mijn mentale balans op dit moment wel goed zit. De overkoepelende les die ik meeneem uit het Leeratelier is dat het waardevol is om de tijd te nemen om met regelmaat te reflecteren en signalen te kunnen herkennen. Dit stelt mij in staat om te blijven monitoren hoe ik me voel over de balans in mijn werk- en privéleven.  

We sloten het leeratelier af met een rustgevende meditatie en vervolgens een heerlijke lunch. Zo zijn we met nieuwe inzichten en reflecties het weekend ingegaan en hebben we allemaal weer wat bewuster naar de volgende werkweek toegeleefd.

Andrea Tempelman - Talentmanager

Wil je meer weten over onze opleidingen? Laat je gegevens dan achter zodat we contact met je kunnen opnemen voor een verkennend gesprek.

Onderdeel van TwynstraGudde