Menu

OchtendMensen-nieuws

Markt­groep in ontwikkeling: Stad & Natuur

Datum 29-11-2022
Markt­groep in ontwikkeling: Stad & Natuur

Merel Schonagen, november 2022 

Dat leren en ontwikkelen in het DNA zit van OchtendMensen, hoeven we misschien niet meer te vertellen. Met een uitgebreid driejarig opleidingstraject staan leren en persoonlijke ontwikkeling centraal in het werk als adviseur bij OchtendMensen. Maar niet alleen de persoonlijke ontwikkeling van adviseurs komt aan bod.

Samen met het management kijken we als adviseurs ook naar de ontwikkeling van OchtendMensen als bedrijf. Zo discussiëren we samen over het vormgeven van het strategisch plan, zetten we een maatschappelijk programma op om ook naast onze opdrachten impact te kunnen maken en zijn we actief bezig met de rol van de marktgroepen binnen OchtendMensen. In dit artikel geef ik jullie hierin graag een inkijkje en neem ik jullie mee in de gesprekken, activiteiten en ontwikkelingen van mijn eigen marktgroep Stad & Natuur.

Het verhaal van Stad, Natuur & Mobiliteit

Het is één van de belangrijkste thema’s van de afgelopen jaren: de (her)indeling van de ruimte in Nederland. We staan in Nederland voor complexe opgaven in de fysieke leefomgeving: het terugdringen van de stikstofuitstoot, beheer van natuur in relatie tot landbouw en recreatie, toenemende druk op de openbare ruimte, een steeds ongezondere leefomgeving, bereikbaarheid en ga zo maar door. Ook de adviseurs van de marktgroep Stad & Natuur zetten zich hier graag voor in. Maar wat maakt een adviseur van Stad & Natuur nou een adviseur van Stad & Natuur? Waar zetten wij ons graag voor in? Hoe willen wij impact maken en wat zien wij als impact maken? Om dit te verkennen, zijn wij met elkaar in gesprek gegaan, op zoek naar de identiteit van de marktgroep Stad & Natuur. We presenteren jullie graag de opbrengst van de sessie: het verhaal van Stad & Natuur.

De kracht van diversiteit

Wij zijn een diverse groep met een open visie op wat zich afspeelt in onze (ruimtelijke) omgeving. Door onze verschillende achtergronden en opleidingen brengen we een scala aan kennis en ervaring mee. Zo leren we van elkaar en ontwikkelen we een brede visie op het ruimtelijk domein. Tegelijkertijd verdiepen we ons onderling ook in de specifieke thema’s stad & natuur. Samen onderzoeken we deze thema’s. Zo leveren wij vanuit onze eigen perspectieven en opdrachten een bijdrage aan een duurzame, groene en gezonde (balans tussen) stad, natuur en mobiliteit in Nederland.

Natuur_3-683x1024

 

Verschillende perspectieven, integrale blik

We zien en voelen de urgentie van de complexe uitdagingen van deze tijd, zoals klimaat, stikstof, gezondheid en de woningnood. Al deze organisatorische vraagstukken vragen om ruimte – zowel om ruimte in het gesprek alsook ruimte in het fysieke domein. Om dit fysieke domein toekomstbestendig in te richten, is het belangrijk om oog te houden voor zowel de technische als de sociale context. Wij zien stad, natuur en mobiliteit als onlosmakelijk met elkaar verbonden, en combineren deze thema’s waar we dat kunnen. Dit doen we niet alleen vanuit interesse op de onderwerpen, maar vooral vanuit een intrinsieke motivatie: het gaat immers om ónze toekomst.

SNM1_1-683x1024


De bijdrage van Stad & Natuur-adviseurs

Wij zijn omgevingssensitief: we snappen het belang van de lokale context en we nemen tijd om deze context te doorgronden en te begrijpen. Elke omgeving vraagt immers iets anders. We luisteren, stellen vragen en zijn nieuwsgierig. Zo vinden we snel onze weg binnen complexe contexten en organisaties. Daarnaast komen we snel in beweging. We spelen in op veranderingen, denken in mogelijkheden, grijpen kansen waar deze zich aanbieden en brengen structuur aan. Ook brengen we onze onafhankelijke blik van buitenaf graag in bij vraagstukken om verbeter- of aandachtspunten te signaleren.

Mobiliteit_1-1

 

"Door samen het gesprek te voeren over de verschillende perspectieven en opdrachten creëren we een collectief geheugen en een breed begrip voor de uitdagingen in het ruimtelijk domein."

Merel Schonagen

Adviseur OchtendMensen

De toekomstbestendige stad

Op vrijdag 30 september 2022 sloeg de marktgroep Stad & Natuur de handen ineen met de adviesgroepen Ruimte, Wonen & Economie en Mobiliteit & Infrastructuur van TwynstraGudde voor een inspirerende middag over de toekomstbestendige stad. Vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven gingen wij met onze collega’s van TwynstraGudde in gesprek over de toekomstbestendige stad. Vragen als ‘Hoe wonen we in de toekomst?’, ‘Hoe verplaatsen we ons?’ en ‘Hoe werken en leren we?’ passeerden de revue. Echter, in plaats van het gesprek aan te gaan vanuit onze eigen rol als ‘volwassene’ of ‘adviseur’ namen we de rol aan van verschillende leeftijdsgroepen in de stad. Zo bekeek een senior-adviseur van TwynstraGudde de toekomstige stad vanuit het oogpunt van een 10-jarig kind en een junior-adviseur van OchtendMensen als pensionado.

Toekomstbestendige-stad

Adviseurs van TwynstraGudde en OchtendMensen samen aan de slag met de toekomstbestendige stad

Naast dat dit interessante inzichten opleverde over onze ideale toekomstige stad, stond deze dag ook in het teken van de verbinding tussen de markt- en adviesgroepen van TwynstraGudde en OchtendMensen. Want hoewel we soms samenwerken in opdrachten en elkaar tegenkomen in opleidingen zijn we ook op zoek naar hoe we nog meer van elkaars kennis en kunde gebruik kunnen maken. Hoe kunnen we de samenwerking tussen de ervaring en expertise van TwynstraGudde en de frisse blik en nieuwe werkwijze van OchtendMensen verder ontwikkelen? Vragen die we de door middel van dit soort inspirerende sessies verder zullen ontdekken.

Marktgroep Stad & Natuur in de spotlights!

Naast verdiepende gesprekken en werksessies ontwikkelt de marktgroep Stad & Natuur zich ook op andere gebieden. Zo nemen we deel aan congressen, organiseren we teammiddagen en houden we elkaar op de hoogte van opdrachtervaringen tijdens onze maandelijkse bijpraat.

Zo bezocht ik op 29 september 2022 mijn eerste congres, samen met collega Thijs en manager Albert. De Dag van de Stad in Tilburg stond op het programma. Hier dompelden wij ons onder in de vele workshops, lezingen, ‘talks of the town’ en ontwerpateliers over de stad. Kunstenaars die de Stad hacken tijdens ‘Kaapstad’, succesverhalen over het gebruik van design thinking in de publieke ruimte en inspirerende gesprekken geleid door Özcan Akyol met onder andere ondernemer en verbinder Vittorio, Burgermeester Theo Weterings en Rijksbouwmeester Francesco Veenstra.

52420254734_af48165bac_c-1

Adviseur Thijs Hofman aan het werk tijdens het ontwerpatelier ‘Gelijkwaardig onderwijs’ (VNG Connect, 2022)

52420234121_9ee858a171_c
Adviseur Merel Schonagen aan het werk in het ontwerpatelier ‘De Rechtvaardige stad’ (VNG Connect, 2022)

Daarnaast nam Stad & Natuur-adviseur Ramoeni op 5 oktober een aantal leden van de marktgroep mee naar het Expertforum Biodiversiteit georganiseerd door de Nationale Denktank 2022. Samen met experts vanuit het hele speelveld; wetenschappers, ambtenaren, ervaringsdeskundigen, entrepreneurs en creatievelingen, werd er gebrainstormd over concrete oplossingen voor het biodiversiteitsverlies in Nederland.

Tot slot zette Carolien de marktgroep letterlijk in de spotlights: samen met fotograaf Nathalie Hennis organiseerde zij een fantastische fotoshoot voor de marktgroep Stad & Natuur. De mooiste plekjes van Amersfoort werden opgezocht, wat resulteerde in prachtige foto’s. Op deze pagina een kleine greep uit de foto’s gemaakt door Natahalie Hennis.

Marktgroep_1-2-scaled

Meet the team: de adviseurs Stad & Natuur

Tot slot presenteren wij graag het hele team van Stad & Natuur. Via de volgende link kun je zien wie ze zijn, welke studieachtergrond ze hebben en welke rollen en opdrachten ze op dit moment vervullen: de Marktgroep Stad & Natuur.

Wil je meer weten over de Marktgroep Stad & Natuur? Of over onze adviseurs?
Onze manager Albert Pansier komt graag met je in contact.  

Neem contact op met Albert Pansier, businessmanager

Benieuwd naar de impact van een OchtendMens?

Maak een afspraak, dan vertellen we het je. Dat kan ‘in person’ op ons kantoor in Amersfoort of Den Haag, maar ook via het scherm of de telefoon.

Onderdeel van TwynstraGudde