Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder
Meebewegen met de mobiliteits­opgaven van de toekomst

Meebewegen met de mobiliteits­opgaven van de toekomst

Meebewegen met de mobiliteits­opgaven van de toekomst

OchtendMensen staat in de maand juni van 2021 in het teken van Stad, Natuur & Mobiliteit. Twee weken lang verdiepen we ons in de verstedelijkingsopgave en in kansen en uitdagingen die daarbij komen kijken. OchtendMensen-adviseurs Lotte Hulshof en Hanne van Kasteren gingen daarom in gesprek met Pieter Arends, adviseur Mobiliteit en Infrastructuur bij TwynstraGudde, over toekomstige mobiliteitsopgaven en innovaties.

Pieter is met zijn achtergrond in verkeerskunde en bestuurskunde als een vis in het water bij de adviesgroep Mobiliteit en Infrastructuur van TwynstraGudde. Hij houdt zich in complexe projecten, veelal voor overheden, bezig met het verbeteren van de regionale bereikbaarheid en de mobiliteit van de toekomst. We vroegen hem naar zijn visie op toekomstbestendige mobiliteit en de relatie met verstedelijking.

Steeds meer mensen trekken naar de stad toe, waardoor er een enorme concurrentiestrijd gaande is voor ruimte. Door deze verstedelijking lijkt het een uitdaging om binnen de stad en van stad naar stad te kunnen reizen. Hoe zie jij dat?  

“De afgelopen jaren ben ik betrokken geweest bij een MIRT Onderzoek in de Metropoolregio Utrecht. We hebben onderzocht welke plekken het meest geschikt zijn voor het bouwen van meer dan honderdduizend woningen en hoe we mobiliteit kunnen organiseren. We concludeerden dat verdicht bouwen leidt tot minder mobiliteit, omdat voorzieningen dichterbij zijn. Bijna alles wat je nodig hebt, is met actieve mobiliteit (fietsen en wandelen) te bereiken. In de periferie speelt de behoefte bij mensen om zich te verplaatsen veel meer een rol. Wanneer je het aantal reisbewegingen wil beperken, helpt het om nabijheid te creëren.”

Mobiliteit verandert in hoog tempo. We verlangen naar slimme oplossingen die ervoor zorgen dat we eenvoudig van plek naar plek kunnen blijven reizen. Wat betekent dat voor de toekomst: gaan nieuwe mobiliteitsoplossingen de auto vervangen?

“De mobiliteitstransitie leidt niet noodzakelijkerwijs tot minder autogebruik. Hoe slimmer de auto’s worden, hoe aantrekkelijker het is om de auto te pakken. Wanneer je een vergadering via Teams kunt bijwonen vanuit je auto op een veilige manier, verkies je het reizen met de auto misschien wel boven een andere vervoersvorm.

Mobiliteit moet betrouwbaar, comfortabel en snel zijn. De mate waarin mobiliteitsvormen zich op deze aspecten ontwikkelen, kan wel eens heel bepalend zijn voor hoe we in de toekomst gaan reizen. Het is belangrijk dat de overheid sturing geeft aan deze mobiliteitstransitie.”

“Wanneer je een vergadering via Teams kunt bijwonen vanuit je auto op een veilige manier, verkies je het reizen met de auto misschien wel boven een andere vervoersvorm.”

Pieter Arends - Adviseur Mobiliteit en Infrastructuur bij TwynstraGudde

Met de Gemeente Almere, één van onze opdrachtgevers, hebben we het gehad over de uitdaging die de gemeente ziet als het gaat om de ontwikkeling van steden en de noodzaak tot samenwerking daarin. Hoe zie je dat in relatie tot mobiliteitsvraagstukken?

“Samenwerking is inderdaad essentieel om mobiliteitsvraagstukken op een goede manier aan te pakken. Zo geldt voor Almere dat veel inwoners dagelijks op en neer reizen naar Amsterdam. Beide gemeenten zullen daarom met elkaar moeten samenwerken. Bovendien denkt een reiziger er niet bij na of hij gebruik maakt van een weg van het Rijk, de provincie of een gemeente. Daarom is het belangrijk dat verschillende overheden, soms ook internationaal, elkaar opzoeken. Niet alleen om beleid op elkaar af te stemmen, maar ook om van elkaar te leren. TwynstraGudde faciliteert en organiseert zulke samenwerkingen.”

Welke innovatieve ontwikkelingen zie jij momenteel en welke nieuwe mobiliteitsoplossing hoop jij over een aantal jaren terug te zien?

“Er komen veel innovaties op het gebied van mobiliteit op ons af die we ten goede kunnen benutten. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat innovaties niet alleen toegankelijk zijn voor de ‘happy few’ in de grote stadscentra. Een bouwvakker die in het centrum van de stad woont, heeft minder baat bij parkeerrestricties en in plaats daarvan een elektrische deelauto. Hij wil zijn bus graag voor de deur blijven parkeren. Om ervoor te zorgen dat ook de mensen buiten de stadscentra gebruik maken van deze innovaties, heb je ‘hubs’ nodig om het mobiliteitskarakter in het ene gebied over te laten lopen in het andere gebied; mobiliteit in landelijk gebied ontwikkelt zich echt anders dan in hoogstedelijk gebied. Uit onderzoek naar de mobiliteitstransitie blijkt dat daarbij vooral behoefte is aan ‘hubs’ waarbij je nabij de bestemming kunt overstappen op kleinschalige deelmobiliteit.”

“We moeten ervoor zorgen dat innovaties niet alleen toegankelijk zijn voor de ‘happy few’ in de grote stadscentra.”

“Ik hoop dat we nieuwe ontwikkelingen niet met het badwater gaan weggooien. Zo wordt het op dit moment vaak als een probleem gezien dat elektrische deelscooters overal weggezet kunnen worden. Hierdoor kan het sentiment ontstaan dat gebruik van deelscooters niet wenselijk is, terwijl de deelscooter een opmaat kan zijn voor schone, kleinschalige mobiliteit. We kunnen deze nieuwe vormen van mobiliteit ook aanmoedigen. Zo kunnen overheden nu al veel meer voorsorteren op verschillende typen vervoermiddelen. Daarnaast denk ik dat het een mooie ontwikkeling is dat vooral jonge mensen in aanraking komen met deelmobiliteit, zoals deelscooters. Dit verhoogt de kans dat zij over tien jaar de deelmobiliteit heel gewoon gaan vinden; zij zijn immers de toekomst.”

“Ik hoop dat we nieuwe ontwikkelingen niet met het badwater gaan weggooien.”

Wat voor bijdrage kunnen wij als adviseurs van OchtendMensen en TwynstraGudde leveren aan de mobiliteitsopgaven van de toekomst?

“Als adviseurs leveren wij een belangrijke bijdrage aan onderzoeken en organisatorische vraagstukken. Zo hebben we studies gedaan naar de zelfrijdende auto en de mobiliteitstransitie. Maar we zijn ook goed in het begeleiden van pilots en het doen van evaluaties. Daarnaast heeft TwynstraGudde veel ervaring met coalities smeden tussen partijen, bijvoorbeeld op het gebied van zero-emissie-initiatieven. En natuurlijk het organiseren van samenwerking, de sleutel als het gaat om de toekomst van mobiliteit!

Wil je weten wat OchtendMensen voor jou of jouw bedrijf kan betekenen, neem dan graag contact op met Albert Pansier, manager Stad, Natuur & Mobiliteit.

Meer over wat wij doen binnen de thema’s Stad, Natuur & Mobiliteit lees je op onze themapagina.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven