Menu

OchtendMensen-nieuws

OchtendMensen en het maatschappelijk project: ervaringen van een adviseur

Auteur Rosa Massop
Datum 08-02-2024
OchtendMensen en het maatschappelijk project: ervaringen van een adviseur

Binnen OchtendMensen vinden we het van belang om onze perspectieven te verbreden. Dit doen we door samen te werken met verschillende groepen in de samenleving om echte verbinding te creëren en van elkaar te leren. Onder meer werken we aan verschillende maatschappelijke projecten. Mooie voorbeelden hiervan zijn onze samenwerkingen met Stichting bewonersactiviteiten Huis Miereveld in Amersfoort en Stichting Taal Doet Meer in Utrecht. 

Stichting Huis Miereveld organiseert verscheidene activiteiten in haar buurthuis, met als doel om de sociale cohesie in de wijken van Amersfoort-Zuid te bevorderen. Het is een plek waar wijkgenoten elkaar ontmoeten, werken, samen leuke dingen ondernemen, en hun talenten met elkaar delen.  Stichting Taal Doet Meer in Utrecht werkt met meer dan 1.000 vrijwilligers aan het versterken van de Nederlandse taalontwikkeling, waarmee zij jaarlijks ruim 2.000 deelnemers ondersteunen. 

Tijdens het maatschappelijk project zijn 12 jonge professionals van OchtendMensen in drie verschillende projectgroepen aan de slag gegaan met een hulpvraag van deze twee stichtingen. Deze hulpvragen waren gericht op organisatieontwikkeling en –verbetering en het kunnen realiseren van de groeiambitie van de stichtingen.  

Ervaring van Rosa Massop, jonge professional van OchtendMensen 

Voor de start van ons project bij Taal Doet Meer waren we uitgenodigd bij hen op locatie. Roy Kreeftmeijer, de directeur van Taal Doet Meer, heeft ons ontvangen en meer verteld over zijn organisatie en de vraag die ze voor ons hadden rondom de werving en het behouden van coördinerend vrijwilligers. Het was leuk om op deze manier een inkijkje in de organisatie te krijgen. Ook was het een leerzaam moment: we moesten in een relatief korte tijd aan zo veel mogelijk informatie voor het vervolg komen.  

Na deze mooie start zijn we begonnen met ons onderzoek naar de rol van coördinerend vrijwilligers bij Taal Doet Meer. De meeste inzichten en informatie deden we op door een ochtend in gesprek te gaan met vrijwilligers en medewerkers van Taal doet Meer. Door het gesprek met de vrijwilligers en medewerkers kwam voor ons de vraag tot leven. 

Daarna kwam de volgende uitdaging: van al die verhalen en informatie tot een concreet advies komen in een paar maanden tijd. Gelukkig waren er intervisiemomenten met een adviseur van ons moederbedrijf TwynstraGudde. Hier konden we al onze vragen stellen en kregen we handvatten aangereikt om ons advies te kaderen. 

Aan het einde van het traject hebben we op ons kantoor in Amersfoort de adviezen gepresenteerd aan Taal Doet Meer en Huis Miereveld. Het was mooi om te merken dat onze opdrachtgevers door ons advies werden geactiveerd en geprikkeld om in hun eigen organisatie verder te gaan met dit vraagstuk. Daarnaast was het waardevol om te horen waar onze collega's bij Huis Miereveld de afgelopen periode zo hard aan gewerkt hebben. Als OchtendMensen hebben we in deze periode veel waardevolle inzichten opgedaan over het doorlopen van een adviestraject én onze perspectieven kunnen verbreden door een inkijkje in het goede werk van Huis Miereveld en Taal Doet Meer! 

Ervaring van de opdrachtgevers 

Vanuit Huis Miereveld en Taal Doet Meer waren de reacties op onze adviezen enthousiast: 

'Het was leuk om te zien dat de adviseurs van OchtendMensen achter de schermen druk bezig waren om meer inzicht te krijgen in hoe onze stichting werkt, en in gesprek waren met de doelgroep.' 

Met onze adviezen gaan de stichtingen verder aan de slag met hun organisatieontwikkeling en groeiambitie.

Het was mooi om te merken dat onze opdrachtgevers door ons advies werden geactiveerd en geprikkeld om in hun eigen organisatie verder te gaan met dit vraagstuk.

Rosa Massop

Adviseur OchtendMensen

Wil je meer weten over hoe OchtendMensen zich inzet voor haar omgeving? Lees meer op https://www.ochtendmensen.nl/sociaal-ondernemen

Onderdeel van TwynstraGudde