Menu

OchtendMensen-nieuws

Ontbijten met de ANWB: Drie lessen over de toekomst van duurzame mobiliteit

Auteur Evita Dupker
Datum 15-10-2021
Ontbijten met de ANWB: Drie lessen over de toekomst van duurzame mobiliteit

Vanuit het fenomeen ‘Ontbijtpraktijken’ nodigt OchtendMensen professionals uit om hun praktijkervaring en inzichten over een bepaald maatschappelijke vraagstuk te delen met onze adviseurs. Op een vrijdagochtend, onder het genot van koffie en thee en met veel ruimte voor discussie. Dit keer was het de beurt aan Patricia Bakker, als content- en marketingstrateeg verantwoordelijk voor het opstellen en uitrollen van de contentstrategie voor de zakelijke markt van de ANWB. Patricia nam ons mee in de wondere wereld van de mobiliteit. Wij trokken drie belangrijke lessen uit haar inzichten.

Les 1: Mobiliteitspartijen moeten opnieuw op zoek naar hun rol in de keten

Zowel de fysieke als de digitale mobiliteit bevindt zich in een transitie op het gebied van duurzaamheid, technologie, betaalbaarheid, en daarmee als systeem ‘an sich’, aldus Patricia. “De manier waarop we ons verplaatsen, verandert. We willen steeds sneller en verder reizen, maar nieuwe vormen van mobiliteit moeten wel rendabel zijn. En tegelijkertijd wordt duurzame mobiliteit een vereiste. Covid-19 heeft deze ontwikkelingen nog meer versneld. We zijn ineens plaats- en tijdsonafhankelijk gaan werken. En we zien nu dat kantoren een andere functie krijgen, namelijk puur voor ontmoetingen en verbinding.” Kortom: mobiliteit als systeem moet helemaal anders worden georganiseerd.

Dit gegeven zorgt voor grote strategische uitdagingen voor partijen in de mobiliteit, zoals de ANWB. De snelheid van de transitie is voor sommige organisaties lastig bij te houden. Zij moeten rekening houden met een steeds veranderende dynamiek binnen de mobiliteit vanwege de vele nieuwe toetreders op de markt. Ze moeten (en willen) steeds meer verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid, maar moeten daarin wel op zoek naar een slim verdienmodel. En de keuze is reuze: Stap je in op elektrisch rijden? Op delen of op ‘hebben’? Op micromobiliteit of op ’the last mile’? Alleen of liever samen? Al deze strategische uitdagingen leiden ertoe dat veel partijen opnieuw op zoek moeten naar hun rol in de keten.

“Niemand weet nog precies hoe de nieuwe wereld van mobiliteit eruit komt te zien en wat de impact is voor mobiliteitsbedrijven en hun berijders.”

Patricia Bakker

Content marketeer ANWB

Les 2: Een succesvolle mobiliteitstransitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ook de ANWB bevindt zich in het proces van zichzelf opnieuw uitvinden. “Mobiliteitspartijen zoals de ANWB moeten op zoek naar andere en nieuwe vormen van samenwerking. Binnen maar ook júist buiten de traditionele branches.”

Een succesvolle mobiliteitstransitie is, aldus Patricia, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van mobiliteitsleveranciers zoals de ANWB, complementaire bedrijven zoals Uber of Shuttel, en de overheid. Vanuit deze samenwerkingsverbanden ontstaan de nieuwe vormen van mobiliteit: producten en diensten waarbij financiële risico’s gedeeld worden en positief rendement behaald wordt. En belangrijker: zo blijft Nederland op een duurzame manier bereikbaar en blijven we letterlijk met elkaar in verbinding.

Les 3: Het versnellen van technologische ontwikkelingen vereist centrale afspraken en meer datadeling

En wat leveren zulke samenwerkingsverbanden dan op? Als voorbeeld noemt Patricia het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie: een samenwerkingsverband van 25 mobiliteitspartijen dat is opgericht om ervoor te zorgen dat de bewegingsvrijheid van Nederland ook in de toekomst behouden blijft. Dit ambitieuze plan biedt voor veel van de hedendaagse uitdagingen binnen de mobiliteit een oplossing. Je leest er over mobiliteitsknooppunten (‘hubs’ aan de rand van de stad waar alle mobiliteitsvormen samenkomen) tot aan MaaS: ‘Mobility as a Service’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan één app waarin je alle mobiliteitsbehoeften bij elkaar hebt en waarin je je vervoer dus kunt plannen, boeken, betalen én gebruiken.

Waarom is een dergelijke app er nu eigenlijk nog niet? “Echt goede MaaS-oplossingen zijn er inderdaad nog weinig. Je ziet vooral veel losse partijen die deeloplossingen bieden. Het is namelijk erg complex om alle aanbieders aan elkaar te koppelen: je kunt niet zomaar met honderden partijen tegelijk in gesprek. En hier zijn ook nog niet genoeg werkende API (‘application programming interface’)-oplossingen voor. Want welke data ga je precies gebruiken, op welke manier, en van wie is of wordt deze data? Daar zijn de meningen over verdeeld.”

Wij hebben genoten en veel opgestoken van onze Ontbijtpraktijk met de ANWB.

Meer over wat wij doen binnen de thema’s Ruimte & Leefomgeving lees je op onze themapagina. En als je wilt weten waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied, dan kun je dat hier zien.

Onderdeel van TwynstraGudde