Menu

OchtendMensen-nieuws

Samenwerken: hoe ga je om met verschillende dynamieken binnen één opdracht?

Auteur Leanne Soff
Datum 03-01-2023
Samenwerken: hoe ga je om met verschillende dynamieken binnen één opdracht?

Leanne Soff zet zich vanuit OchtendMensen in als adviseur voor het project seniorvriendelijke wijken in de gemeente Rotterdam. In wijkoverleggen krijgt ze te maken met verschillende onderlinge dynamieken. In dit interview vertelt Leanne over haar opdracht en de samenwerking die daaraan te pas komt.

Faciliteren en sturen in een overleg

Het project seniorvriendelijke wijken is er op gericht om de samenwerking tussen zorg, welzijn en wonen op wijkniveau te verbeteren, zodat ouderen langer en prettiger in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Als projectsecretaris is Leanne betrokken bij de vijf verschillende overleggen op wijkniveau tussen verschillende zorg- en welzijnspartijen en wooncorporaties, maar ook bij overkoepelende overleggen en het gemeentelijk kernteam. ‘Als projectsecretaris ben ik de enige die overal bij aanwezig is, dat geeft mij een unieke sleutelpositie binnen dit project.'

Samen met twee projectleiders faciliteert ze in wijkoverleggen de onderlinge samenwerking tussen aangesloten partijen. In dit samenkomen zit de meerwaarde: ‘Partners geven aan het overleg zeer waardevol te vinden. Het heeft een netwerkfunctie. Door de wijkoverleggen kunnen ze elkaar makkelijk vinden, en weten ze direct wie ze moeten hebben zodra er een nieuwe ontwikkeling is.’ Tegelijkertijd zit daar ook een grote uitdaging. Leanne merkt in haar opdracht dat je naast de facilitator rol soms ook een sturende rol moet aannemen. ‘Dit is bij uitstek een vraagstuk waarbij partijen duidelijk iets met elkaar moeten, maar waar de vorm van de samenwerking niet vooraf bepaald is.’ De gemeente heeft het overkoepelende programma opgezet en is daarin op zoek naar tastbare resultaten. In de rol van Leanne is het daarom nodig om betrokken partijen te blijven bevragen. ‘We zien dat partijen minder de diepte ingaan als wij niet aanwezig zijn.’

Verschillende dynamieken in de samenwerking

Doordat Leanne in haar rol als projectsecretaris bij verschillende wijken is aangesloten, heeft ze een unieke inkijk in de interactie en dynamiek tussen verschillende wijkteams. ‘In de overleggen sluiten organisaties aan, per wijk vertegenwoordigd door verschillende mensen. Dat is vanuit een samenwerkingsperspectief interessant.’ Leanne leerde dat de persoon, en niet de organisatie, vaak bepalend is voor de dynamiek in een samenwerking. ‘De persoon die een organisatie vertegenwoordigt kan een bepaalde houding hebben. Iemand kan bijvoorbeeld mondig en dominant zijn en daardoor een bepaalde positie innemen binnen een overleg. Deze positie correspondeert niet altijd met de grootte van een organisatie of het belang dat ze hebben.’ Ook de onderstroom is van groot belang voor de dynamiek: ‘Het is onvermijdelijk dat aangesloten partijen soms met elkaar concurreren op andere gebieden. Hoewel dit geen onderwerp is binnen het overleg, is dit wel van invloed op hoe partners elkaar benaderden, en daarmee goed om je bewust van te zijn.’

Zoeken naar maatwerk

In de opdracht van Leanne hebben alle vijf de wijkoverleggen hetzelfde doel; ze streven ernaar het gezond en prettig ouder worden in eigen wijk te bevorderen. Allemaal in Rotterdam, met vergelijkbare overlegstructuren, vergelijkbare overlegfrequenties en eenzelfde groep partijen. Leanne leerde tijdens haar opdracht dat, ondanks de overeenkomsten, een eenduidige aanpak niet mogelijk is. ‘Op het oppervlak lijken de overleggen op elkaar, maar in de dynamiek is elk overleg anders. Pas als je inzoomt zie je grote verschillen.’ Een open vizier is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor een goede samenwerking. Het levert Leanne een belangrijke les op die ze meeneemt naar haar volgende opdrachten: ‘Gun jezelf de tijd om af te tasten wat voor groep je voor je hebt, en pas je aanpak daarop aan.’

Ben jij net als Leanne ook enthousiast om samen met anderen naar een concreet resultaat toe te werken? Kom dan met ons kennismaken bij de eerstvolgende inhousdag! Je kan je hier aanmelden.

Neem contact op metJasmijn Frie, Coördinator Werving & Selectie

Ik beantwoord graag al je vragen over werken bij OchtendMensen

Onderdeel van TwynstraGudde