Menu

OchtendMensen-nieuws

Samenwerken: hoe pas je theorie toe in je opdracht?

Datum 03-01-2023
Samenwerken: hoe pas je theorie toe in je opdracht?

In dit interview met OchtendMensen-adviseur Saskia de Koeijer lees je over haar opdracht bij het KNGF/SKF en de samenwerking die daarbij komt kijken. De partijen werken in de paramedische zorg om verschillende redenen samen, zoals het creëren van draagvlak en het vergroten van de gezamenlijke slagkracht. Allemaal met als doel om de kwaliteit van de paramedische zorg te verbeteren.    

Overzicht creëren en elkaar opzoeken 

Saskia is bij het KNGF en de SKF verantwoordelijk voor verschillende taken. In haar werk bewaakt ze de samenhang tussen zeven projecten binnen het programma Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg. Ze zorgt voor communicatie richting het KNGF en de SKF, begeleidt de besluitvorming, houdt de voortgang bij en verzorgt de rapportages aan het ministerie van VWS. Tijdens deze werkzaamheden komt Saskia veel verschillende partijen tegen. Zo werkt Saskia samen met andere projectsecretarissen van de paramedische beroepsverenigingen om ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op blijven wijzen en om praktische zaken te bespreken. Vragen als ‘hoe pak jij dit aan of hoe los jij dit op?’ passeren vaak de revue. Maar deze samenwerking is ook behulpzaam om met hen af te stemmen wat er binnen hun beroepsvereniging leeft.

Het belang van samenwerken 

Samenwerken is van cruciaal belang voor de beroepsverenigingen. “De beroepsverenigingen werken samen omdat ze samen sterker staan. Oefentherapeuten hebben zich bij KNGF en SKF aangesloten omdat zij koploper zijn onder andere op het gebied van richtlijnontwikkeling. Zij delen deze kennis zodat ook andere beroepsgroepen, met minder ervaring op dit vlak stappen kunnen zetten.”  

Het onderling samenwerken met andere beroepsgroepen heeft ook nog andere voordelen, geeft Saskia aan. “Wanneer je samenwerkt spreek je een grotere doelgroep aan en je hebt meer menskracht om het uit te voeren. Ook is samenwerking van belang om sterk te staan tegenover andere partijen, zoals de medische sector die veel groter is dan de paramedische.” De partners zien in dat zij afhankelijk van elkaar zijn om hun doelen te realiseren. Voor de totstandkoming van de bestuurlijke afspraken waren er weinig tot geen middelen beschikbaar voor paramedische beroepsgroepen om te investeren in onderzoek, innovatie en digitalisering. Gedurende de tijd verkennen de betrokken beroepsgroepen met elkaar op welke wijze zij kunnen samenwerken. Soms is dat met als doel krachten bundelen, de andere keer is dat te leren van ontwikkelingen waar een andere beroepsgroep al verder in is.  

Het onderling samenwerken tussen meerdere partijen zorgt ook voor uitdagingen. Het valt Saskia op dat hoewel iedereen hetzelfde doel heeft, er tegelijk andere belangen bestaan. “Iedereen heeft een andere achterban waar belangen uit voortkomen die nagestreefd moeten worden. Het is dan een uitdaging hoe je toch de gezamenlijkheid kan opzoeken. Ook bestaat er een verleden in de samenwerking, wat van invloed is op de samenwerking nu. Hier moet je ook rekening mee houden.”

Tips rondom samenwerken binnen de opdracht 

Bij een bestuurlijke samenwerking zoals deze is het belangrijk om de verbinding op te zoeken. Juist in haar rol merkte Saskia dat het belangrijk is om contact te leggen met de verschillende partijen. Door vragen te stellen en de tijd te nemen om belangen tegen elkaar af te wegen, lukt het om gezamenlijkheid te bevorderen. 

Vind jij het net als Saskia ook interessant om je met complexe maatschappelijke vraagstukken bezig te houden en daarbij bijvoorbeeld de theorie rondom samenwerken toe te passen? Meld je dan hier aan voor de aankomende inhousedag!

Onderdeel van TwynstraGudde