Menu

OchtendMensen-nieuws

Taalkameleon: Jonge professionals slaan verbindingen bij transities

Datum 23-11-2022
Taalkameleon: Jonge professionals slaan verbindingen bij transities

Veel adviseurs van OchtendMensen, het jongtalentenplatform van TwynstraGudde, werken aan transities. Sommigen in het domein van de energietransitie, anderen in de zorg of andere markten. De opgave kan verschillend ogen, maar de beweging vertoont vaak gelijkenissen. Namelijk: hoe komen we van innovatie naar een nieuwe praktijk? Techniek is vaak niet het knelpunt, maar de samenwerking. Jonge professionals bieden meerwaarde doordat zij goed taalverbindingen kunnen slaan.

Babylonische spraakverwarring: Koplopers ontwikkelen een eigen taal

Overal wordt driftig gewerkt aan grote maatschappelijke opgaven. Veel mensen en organisaties dragen graag een steentje bij, zo ook wij van OchtendMensen. De ontwikkelingen en innovaties zijn niet van de lucht. Toch lukt het onvoldoende om al die initiatieven samen te ballen tot een coherente aanpak. Dat komt mede omdat koplopers een eigen taal hebben ontwikkeld. Ja, het is gewoon Nederlands, en met wat ge-Google best wel te volgen. Maar voor opschaling en versnelling is dat te mager; je moet de ander kunnen verstáán. Daar is tijd en aandacht voor nodig.

Vragen stellen: Begrijp ik de ander echt

Er worden te weinig vragen gesteld. Koplopers vertellen met liefde over hun nieuwe manier van werken en nemen anderen graag mee. Dat is een belangrijke beweging op weg naar nieuwe praktijken. Maar is er wel eenduidigheid? Soms betrap ik mezelf erop dat ik ben gaan ‘papegaaien’. Ik hoor mezelf woorden uitspreken waarvan ik de definitie ken, maar de betekenis niet. Wat bedoelt de ander eigenlijk met kostenneutraliteit? Of duurzaamheid? Het gaat in taal niet alleen om objectieve betekenis, maar veel meer om hoe een woord geladen is door de ander.

Meegenomen worden in het grotere verhaal

Uiteindelijk draait het in transities om de hortende beweging richting een onbekende toekomst. Het gaat niet om de verandering zelf, maar om de wereld erachter. Organisaties mogen ambities hebben, maar de mensen moeten het doen. En juist mensen zijn het liefst gewoontedieren. Laten we eerlijk zijn: het oude en vertrouwde loslaten is spannend. Echte transities kunnen niet zonder een perspectief of groter verhaal waarin de ander en ik meegenomen worden. Wie die perspectiefrijke taal niet beheerst, maakt ook geen duurzame transitie los.

Taalkameleon: Jonge generaties vragen, luisteren en vertalen goed door hun onbevangenheid

In het mogelijk maken van transities, groot of klein, is doorgaans de techniek niet de grootste hindernis. Urgenter is de taal. Verstáán we elkaar? Begrijpen we de ander? Jonge generaties genieten in grotere mate de onbevangenheid. Zij kunnen vaak goed vragen, luisteren en vertalen. Als wij, de nieuwe leiders van de toekomst, dat inzetten en combineren met grote verhalen die het waarom van transities duidelijk maken, bouwen we het nieuwe normaal.

Wil je doorpraten over het gedachtengoed in deze blog, of wil je weten wat OchtendMensen kunnen betekenen bij de transitie waar jij mee bezig bent? Neem dan contact met ons op.

"Jonge professionals genieten in grotere mate de onbevangenheid. Zij kunnen vaak goed vragen, luisteren en vertalen."

Hans van 't Land

Oud-adviseur OchtendMensen

 

 

Onderdeel van TwynstraGudde