Menu

OchtendMensen-nieuws

Van Voeding & Gezondheid naar OchtendMensen

Auteur Joël Lapré
Datum 23-05-2024
Van Voeding & Gezondheid naar OchtendMensen

Bij OchtendMensen werken we aan allerlei maatschappelijke vraagstukken die niet zomaar vanuit één discipline op te lossen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de benodigde transities binnen het voedselsysteem. Joël Lapré neemt je graag mee in hoe hij de vaardigheden die hij tijdens zijn studie in Voeding & Gezondheid heeft geleerd, inzet bij OchtendMensen en als programmasecretaris bij Greenport West-Holland.

Tijdens mijn studie kwam ik er al snel achter dat ik niet alleen voeding interessant vond, maar ook de rol van voeding in de maatschappij. Voeding, ofwel voedsel, speelt namelijk een cruciale rol in tal van maatschappelijke opgaven. Zo leiden ongezonde eetgewoonten tot chronische ziektes die een zware druk leggen op het zorgsysteem en draagt voedselproductie aanzienlijk bij aan de uitstoot van broeikasgassen en het verlies aan biodiversiteit. In mijn werk hoop ik een brug te kunnen slaan tussen mijn inhoudelijke kennis over voeding en de beleidsprocessen die nodig zijn om de maatschappelijke transities binnen het voedselsysteem te bewerkstelligen. Bij OchtendMensen word ik toegejuicht en uitgedaagd om deze brug te slaan en mijn stempel te drukken in deze complexe wereld!

Van studie naar werkervaring

Momenteel vervul ik vanuit OchtendMensen de rol van programmasecretaris bij Greenport West-Holland. Greenport West-Holland is een netwerkorganisatie die zich inzet voor een economisch vitale en duurzame toekomst van de glastuinbouw. In deze rol werk ik nauw samen met het programmabureau om de projecten en programma’s te coördineren die binnen Greenport West-Holland worden opgezet. Een mooi voorbeeld is het programma ‘Gezondheid & Geluk’ dat gericht is op het bevorderen van gezonde voeding en welzijn in de samenleving met behulp van het glastuinbouwcluster. Bij dit programma kan ik mijn vakinhoudelijke kennis van voeding en gezondheid perfect combineren met belangrijke vaardigheden binnen mijn rol, zoals communicatie, organisatie en projectaansturing.

Als programmasecretaris word ik ook inhoudelijk betrokken bij de strategie van Greenport West-Holland. Momenteel zijn we het meerjarenprogramma 2025-2030 aan het opstellen, waarbij de ambities op korte en lange termijn worden bepaald. Ik merk dat de analytische vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens mijn studie juist bij dit soort projecten van enorme waarde zijn. In de academische wereld is een methodische denkwijze essentieel voor het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat problemen stap voor stap op een kritische manier worden geanalyseerd om tot een oplossing te komen of een onderzoek uit te voeren. Bij het meerjarenprogramma 2025-2030 maak ik ook gebruik van deze methodische denkwijze. De gestructureerde aanpak zorgt ervoor dat ik consistent ben in mijn werkwijze, kritisch reflecteer op geboekte resultaten en overzicht hou over het grotere plaatje.

Verbindingen leggen binnen OchtendMensen

Binnen OchtendMensen ben ik actief bij de marktgroep Ruimte & Leefomgeving, waarbij ik mijn studieachtergrond voornamelijk toepas binnen het thema voedsel. Binnen OchtendMensen zien we een groeiende focus op voedsel en erkennen we de transities die nodig zijn voor een toekomstbestendig voedselsysteem. Om hier aandacht aan te besteden, hebben we recent met het themateam Voedsel een interactief panelgesprek georganiseerd over de toekomst van duurzaam en gezond voedsel. Tijdens dit gesprek zijn vier voedselprofessionals van verschillende organisaties in discussie gegaan met de jonge professionals van OchtendMensen over verschillende stellingen met betrekking tot het voedselsysteem. Vervolgens hebben we de belangrijkste bevindingen uit dit panelgesprek samengevat in een blog en hebben we een toekomstbestendig receptenboek ontwikkeld, met recepten van zowel OchtendMensen als de sprekers!

Wil je meer weten over solliciteren of werken bij OchtendMensen, neem dan contact met Joël op. Of schrijf je direct in voor onze inhousedag.

Bij OchtendMensen word ik uitgedaagd om de brug te slaan tussen mijn inhoudelijke kennis en de beleidsprocessen die nodig zijn om de maatschappelijke transities binnen het voedselsysteem te bewerkstelligen.

Joël Lapré

Adviseur OchtendMensen
Onderdeel van TwynstraGudde