Menu

Stad & Natuur

Wij werken aan de stad van de toekomst, een groene en gezonde leefomgeving en slimme mobiliteit

Vogelbescherming Nederland
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Natuurmonumenten
Provincie Utrecht
Gemeente Amsterdam
NS
Gemeente Almere
Royal Schiphol Groep
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
De Bouwcampus
PSI
Nationale Politie
Provincie Zuid-Holland

Onze uitdagingen in het ruimtelijk domein

Complexe vraagstukken: kom maar op!

OchtendMensen werken met volle energie en betrokkenheid aan een leefbaar, innovatief en bereikbaar Nederland voor iedereen. De uitdagingen zijn groot en vragen om een integrale aanpak. Hoe ga je om met de stikstofcrisis en een versnelde woningbouwopgave? Hoe zorg je ervoor dat flora en fauna genoeg de ruimte krijgen terwijl de druk op de ruimte toeneemt? En hoe zorg je dat de stad toegankelijk blijft voor iedereen?
Al deze vraagstukken raken jou en ons hard. Daarom staan de adviseurs van OchtendMensen klaar om deze complexe opgaven samen met onze opdrachtgevers aan te pakken.
Benieuwd hoe en waar ze dat doen? Lees hieronder meer over de projecten waar de adviseurs van onze marktgroep Stad & Natuur actief in zijn.

Onderdeel van TwynstraGudde