Menu

Stad & Natuur

Interventietools in het ruimtelijk domein

De woningbouwopgave, de stikstofaanpak, de omslag van de landbouw en maatregelen voor het klimaat; dit is slechts een greep uit de uitdagende opgaven binnen het ruimtelijk domein. De keuze over waar een ontwikkeling wel of juist niet gaat plaatsvinden heeft een effect op de beschikbare ruimte in Nederland. Overheid en maatschappij staan gezamenlijk aan de lat om deze complexe opgaven in hun eigen gebied op te pakken. Vanwege de beperkte tijdspan zullen we in de praktijk moeten leren, kiezen en creatief omgaan met de beschikbare ruimte. Inpassing alleen is immers niet meer genoeg. Dat vraagt om een hechte samenwerking tussen alle betrokken partijen maar juist dat blijkt niet vanzelfsprekend te zijn.


Gedeelde ruimte, samen aan de slag

Om te onderzoeken welke uitdagingen er zijn in het ruimtelijk domein, wat de rol van samenwerken is en op welke manier je hier op kan sturen heeft een groep adviseurs van OchtendMensen vanuit de marktgroep Stad & Natuur zich verdiept in het onderwerp.

Ben jij benieuwd waarom het inrichten van het ruimtelijk domein in Nederland vaak makkelijker gezegd dan gedaan is? Wil je weten wat de visie van oud-staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Pieter van Geel is op samenwerken? Of wil je vooral weten hoe je in de praktijk een samenwerking zo goed mogelijk kan organiseren?

Lees dan de poster ‘Gedeelde ruimte, samen aan de slag’

Schrijf je hieronder in voor de poster met daarin alle antwoorden.


Meer informatie

Benieuwd naar onze inzichten?

Vul je gegevens in, dan sturen wij jou de interactieve poster over de samenwerken in het ruimtelijk domein toe.

Onderdeel van TwynstraGudde