Menu

Onderwijs

Toekomstbestendig organiseren

De wereld van het onderwijs verandert zo snel dat het extra belangrijk is om op een stabiele en bestendige manier te blijven leren. Welke kennis, vaardigheden en houding zijn hiervoor nodig?

 

Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit?

Goed en toekomstbestendig onderwijs begint bij goede docenten en scholen die in staat zijn om zichzelf constant te verbeteren. Om dit voor elkaar te krijgen moeten scholen, de onderwijsinspectie en de ministeries van OCW en VWS samenwerken.

Nu heeft Nederland al jaren te kampen met lerarentekorten in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn al veel initiatieven opgezet om te zorgen dat de leraren die er nu zijn voor de klas blijven staan en er veel nieuwe docenten worden opgeleid. Denk hierbij ook aan subsidies die onderwijsassistenten in staat stellen om in korte tijd opgeleid te worden tot leraar.

Digitalisering heeft een grote impact op de werkdruk en manier van lesgeven van docenten, zowel positief als negatief. Kan er meer gebruik gemaakt worden van andere lesvormen om de kostbare uren en energie van leraren te sparen? En wat voor invloed heeft dit op de ontwikkeling van kinderen en jongeren?

Neem contact op met Hans Verheijde - Manager Onderwijs bij OchtendMensen

Benieuwd naar de impact van een OchtendMens?

Stuur Hans een berichtje en hij neemt contact met je op!

Onderdeel van TwynstraGudde