Menu

OchtendMensen-nieuws

Lokaal samenwerken voor de verduurzaming van wijken

Auteur Evita Dupker
Datum 07-03-2023
Lokaal samenwerken voor de verduurzaming van wijken

Leren over én van samenwerking

Op allerlei plekken wordt geleerd over de warmtetransitie in wijken. Jos van Dalen, Programmadirecteur Aardgasvrije Wijken, gaf in zijn interview met OchtendMensen-adviseurs Jorik en Stijn al aan dat zijn ‘meest verrassende les’ van het programma behelst dat de betrokkenheid van zoveel verschillende partijen het opstellen van een goede business case erg lastig maakt. Woningcorporaties hebben grote onderhoudsplannen, netbeheerders en warmtebedrijven hebben hun eigen trajecten, en ook de bewoner heeft een eigen investeringsmoment. Hieruit blijkt wel het grote belang van een goede samenwerking.

Daarnaast wordt in de evaluatie van de proeftuinen van aardgasvrije wijken gesproken over de vereiste van een sterke regierol vanuit de gemeente en het ontbreken van voldoende doorzettingsmacht daarbij. In de praktijk komen gemeenten momenteel vooral op basis van goede samenwerking tot uitvoering. Maar hoe wordt er eigenlijk geleerd over samenwerking? Hoe komt het samenwerkingsaspect terug in oplossingen voor de wijkaanpak van de warmtetransitie? En is er voldoende aandacht voor tussentijdse reflectie en het bespreekbaar maken van hoe de samenwerking loopt?

Stapsgewijs naar een gedragen wijkuitvoeringsplan

TwynstraGudde ontwikkelde met hulp van OchtendMensen een procesaanpak waarmee gemeenten in vier stappen toewerken naar een gedragen integraal wijkuitvoeringsplan. Centraal in deze aanpak staat het verbinden van mensen en onderwerpen uit allerlei verschillende werelden. Marleen Sanders, adviseur bij TwynstraGudde: “De crux zit hem op het lokale wijkniveau. Op hoog niveau worden plannen gemaakt, maar in de wijken komt alles samen, verbinden we opgaven en worden de belangen zichtbaar. Hier ontstaat soms ook wrijving en is aandacht voor en regelmatige reflectie op de samenwerking van groot belang om stappen te zetten.”

We leren veel over de warmtetransitie in wijken. Maar hoe komen samenwerkingen hierin terug? TwynstraGudde en OchtendMensen ontwikkelden een procesaanpak. De infographic met deze procesaanpak voor lokaal samenwerken voor de verduurzaming van wijken kun je downloaden.

Vier invalshoeken voor succesvolle samenwerking
Vier invalshoeken voor succesvolle samenwerking

Samenwerkingsscan

Een belangrijk onderdeel van deze procesaanpak is het monitoren en evalueren van de samenwerking. Dit gebeurt aan de hand van de samenwerkingsscan: een digitaal instrument dat al vele malen met succes is ingezet in onze evaluaties van samenwerkingsverbanden. De scan is gebaseerd op inzichten uit de wetenschap én de praktijk, en meet de scores op de bepalende factoren voor een succesvolle samenwerking. Deze factoren hebben betrekking op de motivatie om samen te werken, de organisatie van de samenwerking, de interactie tijdens de samenwerking en op het resultaat van de samenwerking.

De resultaten van de scan helpen jou en je samenwerkingspartners stil te staan bij wat er goed gaat én bespreekbaar te maken wat er beter kan. Daarnaast geven de resultaten concrete handvatten voor het verbeteren van de samenwerking.

“De evaluatiemethode van TwynstraGudde is krachtig in zijn eenvoud. Op een snelle en efficiënte wijze hebben de betrokken partners hun reactie kunnen geven. Deze is verwerkt in een toegankelijk overzicht dat de basis vormde voor een plenaire evaluatiesessie. De aanpak gaf richting en focus in de evaluatie van een toch heel complex proces,” aldus een projectleider van de Provincie Utrecht.

“Juist door de samenwerking tussen TwynstraGudde en OchtendMensen kunnen we opdrachtgevers nog beter helpen en optimaal meerwaarde creëren.”

Marleen Sanders

Senior-adviseur Ruimte, Wonen & Economie TwynstraGudde

De samenwerking tussen OchtendMensen en TwynstraGudde

Zowel binnen OchtendMensen als binnen andere adviesgroepen van TwynstraGudde ligt er een grote focus op leren van én door samenwerking. De adviseurs van OchtendMensen leren van de kennis en kunde van adviseurs van TwynstraGudde Dat doen ze niet alleen in het uitgebreide opleidingstraject van OchtendMensen, maar juist ook in opdrachten waarin veelvuldig samengewerkt wordt. Andersom leren adviseurs van TwynstraGudde in deze opdrachten weer van de open blik en verfrissende observaties van OchtendMensen. TwynstraGudde-adviseur Marleen Sanders: “Juist door deze samenwerking kunnen we opdrachtgevers nog beter helpen en optimaal meerwaarde creëren.”

Wil je weten op welke andere manieren de samenwerkingsscan ingezet kan worden, klik dan hier. Wil je weten wat voor Klimaat- en Duurzaamheid-opdrachten OchtendMensen doen, lees dan verder op onze themapagina. En wil je op de hoogte worden gehouden van wat OchtendMensen publiceert over Klimaat & Duurzaamheid, schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Onderdeel van TwynstraGudde