Menu

OchtendMensen-nieuws

Masterclass Klimaatadaptatie en toekomstbestendige drinkwatervoorziening

Auteur Emma van Rest
Datum 24-11-2023
Masterclass Klimaatadaptatie en toekomstbestendige drinkwatervoorziening
 

Op vrijdag 22 september volgden alle adviseurs van onze marktgroep Klimaat en Duurzaamheid een Masterclass Klimaatadaptatie. De masterclasses zijn onderdeel van ons opleidingstraject en gaan dieper in op een thema dat relevant is voor de marktgroep en onze opdrachten. Tijdens deze masterclass gingen wij langs bij Gemeente Rotterdam om te leren over klimaatadaptatie in de stad en bij Drinkwaterbedrijf Dunea, om te leren over toekomstbestendige drinkwatervoorziening.  

 

Rotterdams Weerwoord 

De ochtend begon in De Rotterdam, de locatie waar Gemeente Rotterdam een aantal van haar gemeentelijke diensten huisvest. Hier nam Thuy Do, senior adviseur Bodem en Water bij de gemeente, ons mee in de Rotterdamse strategie Klimaatadaptatie. Voor velen van ons was het nieuwe informatie hoeveel partijen er gemoeid zijn met klimaatadaptatie in de stad. Zo is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor alle grote rivieren en de zee, de waterschappen voor alle regionale (binnendijkse) wateren zoals kanalen en vaarten, Havenbedrijf Rotterdam voor het oppervlaktewater in het havengebied en de gemeente voor het hemelwater, rioolwater en grondwater in de stad. Dit zijn dus veel partijen waarmee moet worden overlegd en afgestemd voordat er beslissingen kunnen worden gemaakt. Daarnaast liggen sommige plekken ver onder NAP en is de ondergrond in Rotterdam overvol, waardoor transities elkaar ook in de weg kunnen zitten. Een grote uitdaging dus voor de gemeente! 

Thuy Do nam ons tijdens een korte presentatie mee in de Uitvoeringsagenda WeerWoord, de Rotterdamse strategie voor klimaatadaptatie. In de strategie staan concrete plannen om de stad te vergroenen en klimaatadaptief te maken. Dit wordt op een slimme manier opgepakt, door de plannen voor klimaatadaptatie te koppelen aan andere uitdagingen, zoals de mobiliteitstransitie, de energietransitie, biodiversiteit en circulariteit. Onder de maatregelen valt het klimaatadaptief bouwen van nieuwbouw, klimaatadaptief renoveren van bestaande gebouwen, en ruimte maken voor groene buitenruimte voor opvang en opslag.  

Na deze introductie van de Rotterdamse strategie was het tijd voor een rondleiding door de stad om de klimaatadaptieve maatregelen in de praktijk te zien. We liepen langs de Rijnhaven, waar een aantal drijvende parken wordt ontwikkeld, zodat er meer plaats is voor woningbouw, kantoren, parken en zelfs een stadsstrand. Daarna liet Thuy ons een aantal waterpleinen zien, waar water tijdelijk opgeslagen kan worden bij overvloed. Ook gingen we langs de waterberging aan de Coolsingel. Mooi om te zien dat deze maatregelen de stad niet alleen klimaatadaptief maken, maar ook bijdragen aan een levendige, groene omgeving met oog voor biodiversiteit.   

“Mooi om te zien dat de maatregelen de stad niet alleen klimaatadaptief maken, maar ook bijdragen aan een levendige, groene omgeving met oog voor biodiversiteit."

Emma van Rest

Adviseur Klimaat & Duurzaamheid

Drinkwater voor de toekomst 

In de middag waren wij in Scheveningen te gast bij Dunea, een drinkwaterbedrijf dat ook verantwoordelijk is voor het duinbeheer in het gebied waar zij het water zuiveren. Daar werden wij meegenomen in de opgave van Dunea om ook in de toekomst al hun klanten van voldoende schoon drinkwater te blijven voorzien. Door het groeiende bevolkingsaantal, maar ook door de impact van klimaatverandering, moeten er extra drinkwaterbronnen en nieuwe manieren van zuiveren worden gezocht.  

Dunea maakt momenteel gebruik van het natuurlijke rivier-duinsysteem voor de drinkwatervoorziening. Dit is een systeem waarbij zoetwater uit de Lek en de Maas wordt gewonnen en getransporteerd naar de duinen tussen Monster en Katwijk. De duinen worden vervolgens gebruikt om het water te zuiveren, zodat dit water vervolgens kan worden getransporteerd naar de 1,3 miljoen inwoners die Dunea momenteel van drinkwater voorziet. Aan de capaciteit van de duinen om water te leveren zit helaas een limiet, die naar verwachting rond 2030 bereikt gaat worden. Daarna is het niet meer mogelijk om uit te breiden zonder concessies te doen aan de natuur in het duingebied. Omdat Dunea ook de taak heeft om het duingebied te beheren en beschermen, zullen zij die capaciteit niet overschrijden en moeten ze op zoek naar nieuwe bronnen en manieren van drinkwaterwinning. Hieraan werkt Dunea in hun programma Drinkwater voor de Toekomst.  

Nadat Dunea ons had laten zien op welke manieren zij werken aan toekomstbestendige drinkwatervoorziening, kregen we van duinwachter Danny een rondleiding door de duinen, waar we langs de plekken gingen waar duinwater wordt gezuiverd. In de praktijk is daar natuurlijk niets van te zien, omdat dit ondergronds gebeurt en Dunea de natuur zo min mogelijk wil verstoren. Danny vertelde ook over zijn verantwoordelijkheden als duinwachter. Zo moet hij vaak opstootjes uit elkaar halen en heeft hij zelfs een keer iemands leven gered die onwel werd in de duinen.  

Als afsluiting van de rondleiding namen we een kijkje in het lab waar Dunea onderzoek doet naar nieuwe manieren van water zuiveren. Aangezien de duinen rond 2030 tegen hun natuurlijke waterleveringscapaciteit zitten, werd in dit lab onderzoek gedaan naar het zuiveren van brak water. Brak water is een mengsel tussen zoet en zout water, wat in het duingebied voorkomt onder de bel met zoet water. Als dit water ook gezuiverd kan worden tot drinkwater, kan de capaciteit van de duinen om drinkwater te leveren uitgebreid worden.  

Wil je meer weten over ervaringen bij OchtendMensen? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs vertellen je er graag meer over. Meer informatie over inschrijven voor de inhousedag of direct solliciteren lees je hier.

Onderdeel van TwynstraGudde