Menu

OchtendMensen-nieuws

Masterclass Zorg St. Antonius Ziekenhuis: sturen en richting geven aan een topklinisch ziekenhuis

Auteur Sofie Weerd
Datum 19-02-2024
Masterclass Zorg St. Antonius Ziekenhuis: sturen en richting geven aan een topklinisch ziekenhuis

Sturen en richting geven aan een topklinisch ziekenhuis. De koers bepalen voor een aantal jaar. Hoe doe je dat voor een grote organisatie midden in een zorglandschap wat verandert én onder druk staat? En áls je dan richting hebt bepaald, hoe geef je daar vervolgens ook uitvoering aan? Met deze vraagstukken mochten we als marktgroep Zorg & Gezondheid van OchtendMensen aan de slag tijdens onze masterclass van 22 september 2023. We gingen hiervoor langs bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. In deze blog lees je meer over de lessen die we leerden over strategie, sturing én uitvoering.

Samen zorgen voor kwaliteit van leven

Het St. Antonius Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis in de regio Utrecht en maakt onderdeel uit van Santeon. Naast de algemene zorg is het St. Antonius gespecialiseerd in hart, vaat, long en kanker. ‘Samen zorgen voor kwaliteit van leven’ is de missie van waaruit het St. Antonius werkt, waarbij ze zich bij het leveren van passende zorg continu richten op de vraag hoe ze de meeste waarde kunnen toevoegen, zo licht Twan Klijn (Afdelingshoofd Strategiebureau) toe.

In het afgelopen jaar heeft Twan gewerkt aan het opstellen van de nieuwe meerjarenstrategie (Vanuit vertrouwen vernieuwen, 2024 – 2028) van het St. Antonius. Begin 2023 werd gestart met het uitvoeren van analyses en in de volgende fases werden de uitgangspunten bepaald. Daarop volgden de doelstellingen. Tot slot rolde het ziekenhuis een meerjarenstrategie uit en werd de besluitvorming daarover geconcretiseerd.

“In ons strategisch proces zetten we in op meer werkplezier en minder werkdruk voor onze medewerkers. We hebben vertrouwen in het probleemoplossend vermogen en de professionaliteit en expertise van onze medewerkers om werkprocessen continu te verbeteren.”

Twan Klijn

Afdelingshoofd Strategiebureau St. Antonius

Richten, inrichten en verrichten

De gefaseerde aanpak van het opstellen van de meerjarenstrategie is uitgevoerd in stappen van richten, naar inrichten, naar verrichten. Tijdens de periode van richten werd de strategische richting voor de komende vijf jaar bepaald. Twan vertelt: “We hebben in de strategiebeschrijving de aandacht wat verschoven, van de patiënt naar de medewerker. Met tevreden en goed ondersteunde medewerkers in je organisatie lever je automatisch goede patiëntenzorg. Onderdeel van het strategische proces was dan ook goed ‘door de lens van de medewerker’ kijken. Dit uit zich in de keuze om in te zetten op: meer werkplezier, minder werkdruk.’ We werken de komende jaren aan deze veranderopgave vanuit vertrouwen. Vertrouwen in het probleemoplossend vermogen en de professionaliteit en expertise van onze medewerkers om werkprocessen continu te verbeteren.”

 

Hierop volgt de periode van inrichten. In deze fase worden de gestelde ambities geconcretiseerd naar doelstellingen. Wat opvalt, is dat het schrijven van een meerjarenstrategie vraagt om keuzes maken. Zo werkt het St. Antonius met speerpuntgebieden. Binnen onze groep OchtendMensen roept dat vragen op: Wat houdt zo’n speerpunt dan eigenlijk in? Betekent dat groei in aantallen, focus op kwaliteit? En hoe meet je dat? Een andere keuze is het wel of niet concentreren van complexe zorg. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) stuurt hierop aan, wat ook gevolgen heeft voor het St. Antonius. Maar, concluderen we met elkaar, ‘keuzes maken is ook iets durven afstoten’. Dat geldt ook voor het aantal veranderingen die een organisatie in vijf jaar door wil maken. Op dit moment behelst het totale projectportfolio van het St. Antonius zo’n 300 projecten. Met de nieuwe meerjarenstrategie zullen daar ongetwijfeld projecten aan toegevoegd worden. Hoe past dat in het verandervermogen van de organisatie? En als we dingen toevoegen, wat doen we dan nu niét?

De laatste fase is het verrichten. Oftewel, de realisatie van de strategische richting aan de hand van de gestelde doelen. Over die fase mochten we tijdens het middagdeel van de masterclass actief meedenken. Deels wil het St. Antonius de doelen projectmatig bereiken, dat vraagt om goed ontwikkeld projectmanagement. Onze groep adviseurs haalde daarom alle kennis en ervaring over dit thema uit de kast: vanuit GRIP - ons eerste opleidingstraject - en vanuit ervaring die is opgedaan bij allerlei verschillende opdrachtgevers. We bekeken de formats waar het St. Antonius mee werkt, scherpten deze aan en vulden aan waar nodig. Een andere vorm van sturen op resultaten is het opstellen van KPI’s (key performance indicators). We kwamen erachter hoe ingewikkeld het is om opgestelde doelen meetbaar te maken. Welke indicatoren gebruik je? En meet je dan eigenlijk wel echt wat je wilt meten? Al discussiërend adviseerden we Twan en zijn team welke data en overige gegevens wij zouden gebruiken, en hoe dat zou moeten worden verzameld.

Rollende horizon

Dat de meerjarenstrategie van het St. Antonius nog niet in beton is gegoten, is een bewuste keuze. De strategische richting staat op hoofdlijnen beschreven, maar zal de komende jaren concreter worden ‘langs de as van een rollende horizon’. Het jaar 2028 is nog ver weg, en in het beweeglijke zorglandschap van vandaag is het nodig om te kunnen bijschakelen: wendbaar te blijven. Juist die houding zet de strategische richting in het juiste perspectief. Met diezelfde wendbare houding nemen we als adviseurs Zorg & Gezondheid van OchtendMensen de lessen van deze masterclass mee om zorgorganisaties zowel strategisch als uitvoerend verder te helpen.

Ben je benieuwd wat OchtendMensen voor jouw organisatie zou kunnen betekenen? Neem eens een kijkje op de pagina van Zorg & Gezondheid of neem contact op met Roos Thijssen - manager Zorg & Gezondheid bij OchtendMensen.

Neem contact op met Roos Thijssen - Manager Zorg & Gezondheid bij OchtendMensen

Benieuwd naar de impact van een OchtendMens?

Stuur Roos een berichtje en ze neemt contact met je op!

Onderdeel van TwynstraGudde