Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Wij werken aan de stad van de toekomst, een groene en gezonde leefomgeving en slimme mobiliteit

.

Wij werken aan de stad van de toekomst, een groene en gezonde leefomgeving en slimme mobiliteit

Onze uitdaging in de stad, natuur en mobiliteit

OchtendMensen werkt met volle energie aan een leefbaar, innovatief en bereikbaar Nederland.

Het is één van de belangrijkste thema’s van de afgelopen jaren: de schaarse ruimte in Nederland. Zeventien miljoen mensen wonen, werken en leven op een kleine oppervlakte. De huizenmarkt is oververhit. Treinen, wegen en vliegtuigen zijn overvol. Tegelijkertijd hebben de flora en fauna in Nederland meer ruimte nodig, zodat de biodiversiteit toeneemt en de natuur sterker wordt.

De uitdagingen zijn groot en vragen om een integrale aanpak. Actie is nu nodig.

Onze generatie wil bijdragen aan een leefbaar, innovatief en bereikbaar Nederland

En daar waar actie nodig is, wil OchtendMensen zijn. Juist omdat deze vraagstukken onze generatie hard raken. Betaalbaar wonen in een land waar een goede balans is tussen de mens en zijn omgeving is niet vanzelfsprekend. Daarom staan de adviseurs van OchtendMensen klaar om deze complexe opgaven samen aan te pakken.

Onze focusthema’s

Groene en gezonde stedelijke ontwikkeling: De woningbouwopgave, implementatie van de omgevingswet, verbinding tussen het fysieke en sociale domein, leefbaarheid, vergroening en gezondheidsbevordering.

Natuur en landelijk gebied:: Duurzame en groene gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, vergroten van de biodiversiteit, natuurbeheer en -compensatie en de stikstofaanpak.

Innovatieve mobiliteit: De ontwikkeling van veilige, duurzame en innovatieve mobiliteit via weg, water, spoor en lucht.

"Van A naar B komen is nog nooit zo makkelijk en tegelijkertijd zo complex geweest. Private en publieke partijen staan samen aan de lat om Nederland bereikbaar te houden voor iedereen. Ik ga samen met partijen die uitdaging aan, samen meters maken. Ik neem de tijd om relaties op te bouwen, en zoek verbinding en synergie tussen verschillende (beleids)terreinen. Zo maak ik impact op slimme, duurzame en veilige mobiliteit."

Dylhan Groenendijk - Adviseur OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven