Menu

OchtendMensen- nieuws

Over Slimme Zorg en het ‘ontzorgen’ van de zorg - In gesprek met Jeroen van der Heijden van FocusCura

Auteur Melodi Dekker
Datum 03-02-2023
Over Slimme Zorg en het ‘ontzorgen’ van de zorg - In gesprek met Jeroen van der Heijden van FocusCura

De laatste week van de OchtendMensen Slimme Zorg-estafette staat in het teken van persoonlijke gezondheids- en zorgmonitoring die zorg op afstand mogelijk maken.

FocusCura is de Nederlandse marktleider op het gebied van zorginnovaties thuis – zorg op afstand – en heeft al 17 jaar als missie om technologie van waarde te maken voor de zorg, met als doel mensen langer zelfstandig te laten leven. Hiervoor pakt FocusCura de regierol en werken zij samen met o.a. zorgverleners, cliënten, zorgverzekeraars en softwareontwikkelaars.

OchtendMensen-adviseur Melodi Dekker (foto boven) sprak met Jeroen van der Heijden – één van de mensen van het eerste uur van FocusCura – over slimme zorg en de kansen en uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Even voorstellen: Jeroen van der Heijden van FocusCura

Al bijna 30 jaar is Jeroen van der Heijden geboeid door zorginnovaties. Deze zorgsector was geen bewuste keuze voor hem, maar er was wel een directe aanleiding dat ‘het kwartje viel’. Ineens realiseerde hij zich wat technologie voor hulpbehoevende mensen kan betekenen. “Ik was nog maar net gestart bij een fabrikant van personenalarmering, toen mijn oma van de trap viel, haar heup brak en geen kant meer op kon. Vervolgens moest ze 13 uur wachten tot er hulp kwam. Direct realiseerde ik me dat als ze een alarmzender had gedragen, ze niet zo lang had hoeven wachten. En dat wachten was haar grootste trauma, meer nog dan de breuk.”

Jeroen ging vanaf dat moment op een persoonlijke missie. Hij nam zich voor om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk thuis te laten leven door zorgtechnologie. Ook zijn oma kreeg een personenalarmering. Toch zag Jeroen dat je er alleen met slimme technologie nog niet bent. De totaaldienst maakt namelijk het verschil. Juist de combinatie met beheer, implementatie, deskundige alarmafhandeling, uitstekende service en ontzorging voor de zorgverleners (die onder druk staan) krijgt innovatie van de grond.

“Mijn voornemen is om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk thuis te laten leven door slimme zorgtechnologie.”

Jeroen van der Heijden

FocusCura

Met deze gedachte kwam Jeroen in 2005 in contact met Daan Dohmen, die net FocusCura was gestart. Daan had FocusCura opgericht vanuit de gedachte dat de technologie er ‘gewoon’ al is en zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Hier zorgen namelijk allerlei wereldspelers al voor. Maar hoe maak je deze technologie ook van waarde voor de zorg? Twee zielen, één gedachte. Jeroen werd al snel de eerste leverancier voor personenalarmering van FocusCura en sinds 2008 is hij ook onderdeel van FocusCura.

Wat betekent Slimme Zorg voor jou?

Jeroen: “Slimme Zorg betekent voor mij dat we technologie en zorg niet meer als twee losse onderdelen van elkaar zien, maar dat gebruik van technologie inherent is aan hoe we zorg leveren. Slimme Zorg zit hem dus in hoe je digitale innovatie binnen die zorg gaat organiseren.” Door de uitdagingen waar we in het zorglandschap tegenaan lopen, zoals personeelstekorten en vergrijzing, is er volgens Jeroen eigenlijk maar één weg te gaan: digitale innovatie standaard onderdeel laten uitmaken van het zorgproces.  

Hoe kan technologie van meerwaarde zijn voor zorgverlening?

Voor een groot deel heeft de tijd zijn werk gedaan. Het wordt voor iedereen steeds eenvoudiger en normaler om technologie te gebruiken. Daarnaast merkt Jeroen op: “De laatste jaren zien we een grote verschuiving in hoe cliënten aankijken tegen het gebruik van technologie voor het ontvangen van zorg. Cliënten zien steeds meer de voordelen van zorg op afstand.” Zo maakt een slimme medicatiedispenser het mogelijk dat cliënten, na een herinnering, zélf hun medicatie kunnen innemen. Ze zijn dan minder afhankelijk van hun zorgverleners, die de medicatie op afspraak en vaak handmatig moesten aanreiken. Dit leidt in de praktijk tot veel meer onafhankelijkheid voor cliënten. Ook voor de therapietrouw en de gezondheid van de cliënt is het beter, want de medicatie wordt op deze wijze altijd tijdig ingenomen.

“Door het automatiseren van bepaalde handelingen heeft de zorgverlener meer tijd voor de cliënt. Dit betekent: persoonlijkere zorg.”

Ook voor de zorgverleners leveren zorgtechnologieën die zorg op afstand mogelijk maken een enorme tijdswinst op, met meer kwaliteitstijd tussen de zorgverlener en cliënt tot gevolg. Door het automatiseren van bepaalde handelingen – bijvoorbeeld medicatie meerdere keren per dag automatisch aanreiken – heeft de zorgverlener meer tijd voor de cliënt. Dit betekent: persoonlijkere zorg. Bovendien heeft dit als uitwerking dat de werkdruk bij zorgverleners lager wordt.

Hoe kunnen we technologie écht van waarde maken voor de zorg?

Technologie is volop aanwezig: denk aan smartwatches, wearables en sensoren. De uitdaging zit hem in het vinden van manieren hoe de zorgverlener met die technologie aan de slag kan en zich tegelijkertijd kan blijven richten op zijn of haar kerntaak: het leveren van zorg. FocusCura ontzorgt de zorgverleners door innovatieve diensten te leveren van A tot Z (van installatie tot beheer van digitale zorgtoepassingen). Dit combineert FocusCura met kennis van technologie en de stakeholders binnen de zorgsector. Door in gesprek te blijven, treedt FocusCura ook op als de ‘spil’ tussen de verschillende stakeholders, zoals cliënten, zorgverzekeraars, ontwikkelaars, zorgcentrales en zorgverleners.

“Daarnaast vragen innovaties zoals cMed Plus, waarbij de cliënt de eigen regie heeft, om een nieuwe vorm van zorgverlening,” stelt Jeroen. De zorgverlener wordt wellicht meer als een ‘coach’ gezien. Om zorgverleners te ondersteunen ontwikkelt FocusCura praktijkgerichte e-Learning-programma’s, die zorgverleners kunnen volgen wanneer zij dat zelf willen.

De uitdaging voor Slimme Zorg

Jeroen: “De uitdaging – of eigenlijk de kans – voor de toekomst is om de technologische ontwikkelingen op de voet te volgen en hierbij continu na te gaan hoe deze voor de zorg ingezet kunnen worden.” De druk op de zorg blijft groot, en in de praktijk blijkt dat digitale zorginnovatie één van de zaken is die aantoonbaar kan zorgen voor een verlichting. “We hebben geen glazen bol,” zegt Jeroen. “Zoiets onvoorspelbaars als een pandemie heeft enorme invloed gehad op digitale innovatie. Kijk bijvoorbeeld naar beeldbellen.”

“De uitdaging – of eigenlijk de kans – voor de toekomst is om de technologische ontwikkelingen op de voet te volgen en hierbij continu na te gaan hoe deze voor de zorg ingezet kunnen worden.”

Dit ‘trendwatchen’ is cruciaal, want in de praktijk blijkt dat technologische ontwikkelingen zich soms moeilijk laten voorspellen. Jeroen: “Als organisatie vragen wij ons daarom telkens af: hoe wendbaar zijn we en hoe goed kunnen wij inspelen op ontwikkelingen? Zo kun je als organisatie bij alle bewegingen in de wereld, zoals demografische en technologische ontwikkelingen, altijd je rol blijven pakken en daarmee toegevoegde waarde blijven leveren voor de zorg.”

Maar alleen een regiefunctie die de huidige ontwikkelingen op de voet volgt, is niet genoeg. Ook het financieringslandschap speelt een belangrijke rol. Zorginnovatie kan ‘over de keten heen’ ontzettend veel opleveren voor de wijkzorg. Samen met universiteiten, zorgverzekeraars en zorginstellingen zet FocusCura zich elke dag in om dit aan te tonen. Hierdoor krijgt innovatie een steeds stevigere plek in de structurele financiering van zorg.

“Zorgverleners en zorggebruikers hebben een essentiële rol om als ‘ambassadeur’ voor digitale innovaties in de zorg op te treden.”

Innovatie moet volgens Jeroen ruim baan krijgen bij de zorginstellingen; de plek waar digitale technologieën geïmplementeerd worden. Andere vragen die Jeroen hierbij stelt, zijn: “Is er intrinsieke motivatie binnen zorginstellingen om digitalisering ruimte te geven, of wordt het gezien als een ‘moetje’? Hoe ga je dit borgen in de organisatie?” Soms is er nog een kloof tussen de top en de uitvoering. Jeroen ziet een essentiële rol voor zorgverleners en zorggebruikers om als ‘ambassadeur’ voor digitale innovaties in de zorg op te treden. Jeroen sluit af: “Innovatie moet écht in de poriën zitten.”

Hoe draagt OchtendMensen bij aan de implementatie van zorgtechnologie?

Ook bij OchtendMensen houden we ons in onze opdrachten bezig met de implementatie van zorgtechnologie.

Zo helpt OchtendMensen-adviseur Anne Goossens in de rol van programmasecretaris bij het versnellingsprogramma OPEN. OPEN is een door de overheid opgezet programma met als doel huisartsen te ondersteunen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt.

OchtendMensen-adviseur Chris van der Sluijs ondersteunt Akkedeer bij de dienst Leefsamen. Leefsamen helpt ouderen en naasten met het gebruik van slimme sensoren thuis. Zo kunnen ouderen langer en veiliger thuis blijven wonen.

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina van onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet binnen het domein Zorg & Gezondheid.

Neem contact op met Roos Thijssen - Manager Zorg & Gezondheid bij OchtendMensen

Benieuwd naar de impact van een OchtendMens?

Maak een afspraak, dan vertellen we het je. Dat kan ‘in person’ op ons kantoor in Amersfoort of Den Haag, maar ook via het scherm of de telefoon.

Onderdeel van TwynstraGudde