Menu

Onderwijs

Onderwijskwaliteit

De eisen die aan de onderwijskwaliteit worden gesteld zijn constant in beweging. Wij willen scholen helpen om aan deze eisen te voldoen en tegelijkertijd hun unieke stempel op het onderwijs te drukken. De bijdrage die een school levert aan de ontwikkelingen van een leerling is enorm. Dit gaat niet alleen over kwalificaties, maar ook om persoonsvorming en het (bewust en onbewust) aanleren van specifieke normen en waarden. Daarom is onderwijskwaliteit een thema dat continu aandacht verdient.

Hoe krijg je de onderwijskwaliteit op peil?

Er gebeurt veel om de onderwijskwaliteit te waarborgen en vergroten. Het niveau van basisvaardigheden als rekenen, lezen en schrijven daalt steeds verder onder leerlingen, waardoor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Masterplan Basisvaardigheden heeft bedacht. Hierbij krijgen scholen subsidie om bijvoorbeeld te zorgen dat leraren worden bijgeschoold en er wordt geïnvesteerd in de aansluiting tussen school en de omgeving van het kind.

Een ander voorbeeld is het samenvoegen van de gemengde en praktische leerweg in het VMBO tot de zogenoemde Nieuwe Leerweg. Dit is een verandering met grote implicaties voor de organisatie op scholen die onderwijs op VMBO-niveau aanbieden.

Wil je op de hoogte blijven van hoe wij ons inzetten voor het onderwijs?

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief Onderwijs

Onderdeel van TwynstraGudde