Menu

# Opdracht - Onderwijs

Adviseur onderwijsinnovatie Pesant

Opdrachtgever Pesant
Rol Adviseur
Thema Onderwijs
Adviseur Romy Schouten
Adviseur onderwijsinnovatie Pesant

Betrokken bij diverse projecten

Pesant is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in innovatie en ontwikkeling binnen het onderwijs. OchtendMensen adviseur Romy Schouten werkt als junior adviseur binnen Pesant aan diverse vraagstukken. Zo is ze betrokken bij de vormgeving van een schoolplan op een VO-school. Hoe betrek je leraren, ouders en leerlingen hierbij? Wat zijn de pijlers waar de school zich mee onderscheidt? En hoe breng je samenhang aan in alle ontwikkelingen die spelen? Romy werkt hieraan door het organiseren en begeleiden van werksessies met de schoolleiding en docenten. Ze inventariseert welk belang de stakeholders hebben, hoe zij betrokken willen worden en wat hun visie is. Alle input analyseert ze en op basis daarvan geeft ze adviezen aan de schoolleiding.

“In mijn werk bij Pesant schakel ik continu tussen het strategische en uitvoerende niveau, waardoor ik de opgestelde ambities kan monitoren en bijdraag aan de realisatie.”

Romy Schouten

OchtendMensen-adviseur

Koers uitzetten

Naast de bijdragen die Romy levert aan diverse projecten, werkt zij namens Pesant aan het samenwerkingsverband ‘Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON)’. Pesant is als programmabureau actief betrokken bij deze landelijke community waarin tientallen VO-scholen samenwerken om wetenschapsoriëntatie een nadrukkelijke te plek geven in het curriculum. De adviseurs van Pesant ondersteunen en faciliteren waar nodig. Zo denkt Romy mee over de nieuwe koers van de community, ze begeleidt landelijke bijeenkomsten, optimaliseert het proces rondom de kwaliteitszorg en denkt mee over de communicatie uitingen. Op die manier schakelt ze steeds tussen het strategisch en het uitvoerende niveau, wat haar werk extra leuk en afwisselend maakt. Bovendien krijgt ze in deze rol een inkijkje in hoe scholen hun onderwijs organiseren en profileren, wat heel boeiend en leerzaam is.

Meewerken als adviseur

Als junior adviseur bij Pesant draait Romy dus volledig mee in de organisatie. Ze is betrokken bij meerdere projecten, de inspiratie- en teamsessies en krijgt ruimte om aan te geven waar haar eigen ontwikkelbehoefte ligt. Omdat Pesant veel ervaring heeft binnen het onderwijs en de adviseurs vaak zelf uit het onderwijs komen, is het enorm leerzaam om met hen samen te werken. Met haar frisse blik en opgedane vaardigheden kan Romy echt iets toevoegen aan team en leert ze het onderwijs van binnenuit kennen!

Wil je meer weten over de bijdrage van OchtendMensen aan het onderwijs in Nederland? Lees dan verder op onze themapagina.

Gerelateerde projecten

Alle projecten

Neem contact op met Hans Verheijde

Benieuwd naar de impact van een OchtendMens in het onderwijs?

Stuur Hans een berichtje en hij neemt contact met je op!

Onderdeel van TwynstraGudde