Menu

# Opdracht - Onderwijs

Projectmanager Educatie Unie van Waterschappen

Opdrachtgever Unie van Waterschappen
Rol Projectmanager
Thema Onderwijs
Projectmanager Educatie Unie van Waterschappen

Jongeren waterbewust maken

Droge voeten houden: dat is al decennia lang één van de grote uitdagingen in Nederland. Met de opwarming van de aarde is die uitdaging steeds relevanter. In Nederland werken 21 waterschappen aan deze uitdaging. Verenigd in de Unie van Waterschappen werken zij aan het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. De Unie van Waterschappen ziet voor zichzelf een belangrijke rol om de kennis van kinderen en jongeren over het waterschap, de democratie van de waterschappen en wat je zelf kunt bijdragen aan goed waterbeheer te vergroten. Dat doen ze bijvoorbeeld met de website watereducatie.nl waar docenten lesmateriaal, opdrachten en andere informatie kunnen vinden. 

Verder ondersteunt de Unie de waterschappen bij de onderlinge samenwerking met betrekking tot educatie. Daarvoor is een landelijke educatiestrategie opgesteld, met een focus op thema’s en doelgroepen in het onderwijs.  

Projectmanager: organiseren van A tot Z

OchtendMensen-adviseur Saskia de Koeijer neemt bij de Unie van Waterschappen de rol van projectmanager Educatie in. Vanuit die rol is ze verantwoordelijk voor een aantal projecten gericht op het versterken van watereducatie. Zo is Saskia verantwoordelijk voor het realiseren van een digitaal platform met daarop het educatie-aanbod van verschillende waterschappen. Ook pakt Saskia een rol in het versterken van de samenwerking tussen de waterschappen. Dat doet ze onder andere door het organiseren van thematische bijeenkomsten gericht op het uitwisselen van kennis. Saskia coördineert ook projectgroepen en brengt daarin overzicht en structuur aan. Ze zorgt ervoor dat de waterschappen op de hoogte zijn van elkaars activiteiten en begeleidt werksessies. 

Waterschappen inspireren en leren van elkaar

Met het werk dat Saskia samen met de waterschappen doet, versterkt het lerend vermogen van de waterschappen. Ze kunnen succesvolle ideeën kopiëren, bestaand materiaal evalueren en gezamenlijk nieuw aanbod ontwikkelen. Op die manier is de kennis over water(beheer) nog sterker geïntegreerd in het onderwijssysteem.

Ontwikkelen als projectmanager

De rol van projectmanager is uitdagend. Saskia moet overzicht creëren voor zichzelf en de mensen waarmee ze samenwerkt. Dit vraag om afstemming, uitwerking en duidelijke communicatie. Allemaal onderwerpen die terugkomen in het OchtendMensen-opleidingstraject GRIP. Lees meer over ons opleidingstraject GRIP op onze Opleidingspagina.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Onderwijs, lees dan hier verder.

"Als projectmanager Educatie vervul ik een coördinerende rol in de samenwerking tussen de waterschappen: interessant en leerzaam!"

Saskia de Koeijer

Adviseur OchtendMensen

Gerelateerde projecten

Alle projecten

Neem contact op met Hans Verheijde, businessmanager

Benieuwd naar de impact van een OchtendMens?

Stuur Hans een berichtje via onderstaand formulier en hij neemt contact met je op!

Onderdeel van TwynstraGudde