Menu

# Opdracht - Bestuur & Samenleving

Opdrachtgever Asset Management Schiphol

Opdrachtgever Royal Schiphol Groep
Rol Projectmanager
Thema Bestuur & Samenleving
Adviseur Yasmine Sengonul
Opdrachtgever Asset Management Schiphol

Ontwikkeling van assets op Schiphol

Je bent vast wel eens op Schiphol geweest, één van de grootste luchthavens van Europa. Schiphol vervoert per jaar meer dan 70 miljoen passagiers op 500.000 vluchten. De terminal waar je koffie haalt, de beveiligingsapparatuur en de roltrap die je neemt worden allemaal ontwikkeld en onderhouden door de afdeling Asset Management. OchtendMensen-adviseur Yasmine Sengonul werkt als opdrachtgever mee aan de ontwikkeling van assets op Schiphol. Bij grote projecten regisseert zij de voortgang, bereidt de besluitvorming voor, managet de vele stakeholders en zorgt voor de juiste sturing.

"Werken in het spanningsveld van belangen, grote bouw- en infraprojecten en publieke impact is wat het werk van opdrachtgever bij Schiphol zo interessant maakt."

Yasmine Sengonul

OchtendMensen-adviseur

Ontwikkelen value case voor inzichtelijk maken van impact

“Assets zijn alle dingen die je om je heen ziet op Schiphol en kunnen grote impact hebben op de bedrijfsvoering en de doelen van Schiphol”, vertelt Yasmine. “Zo werk ik mee aan de elektrificatie van airside: de plek waar vliegtuigen staan en passagiers in- en uitstappen. Dit is een belangrijk thema voor Schiphol vanwege de duurzaamheidsambities.” Voor dit project ontwikkelt Yasmine een value case. De value case maakt inzichtelijk welke impact assets hebben op deze ambitie. “Met het project Elektrificatie richt Schiphol zich op de pijler duurzaamheid en het terugdringen van CO2-uitstoot op de luchthaven. In het project gaan we voertuigen die op airside rijden – zoals tankwagens – elektrisch maken, maar zorgen we ook dat vliegtuigen zo laat mogelijk hun motoren hoeven aan te zetten. Daarbij moeten we natuurlijk ook laadpalen realiseren en rekening houden met allerlei veiligheidsvoorschriften.”

Ontwikkelen als opdrachtgever

In de rol van opdrachtgever schakel je veel met stakeholders en is samenwerking belangrijk voor succesvolle uitvoering van projecten. Je leert hoe er met tegengestelde belangen toch een gezamenlijk doel bereikt kan worden en neemt verantwoordelijkheid over eindresultaten.

Belangenafwegingen in een complexe omgeving

Bij projecten in een complexe omgeving als Schiphol merk je dat er veel belangenafwegingen gemaakt moeten worden. Dan helpt het om in een stuurgroep de overkoepelende waarde van het project helder te hebben. Als opdrachtgever Asset Management ben je voorzitter van deze stuurgroep en creëer je draagvlak voor het project in een veld van contrasterende belangen. Daarbij staat Schiphol als organisatie ook veel in de belangstelling en heb je te maken met de invloed van politiek en beeldvorming. Werken in het spanningsveld van belangen, grote bouw- en infraprojecten en publieke impact is wat het werk van opdrachtgever bij Schiphol zo interessant maakt.

Gerelateerde projecten

Alle projecten

Neem contact op met Mark Leemans, directeur OchtendMensen

Benieuwd naar de impact van een OchtendMens?

Stuur Mark een berichtje en hij neemt contact met je op!

Onderdeel van TwynstraGudde