Menu

# Project - Onderwijs

Adviseur onderwijskwaliteit op een middelbare school in Rotterdam

Opdrachtgever Pesant
Rol Adviseur
Thema Onderwijs
Adviseur Romy Schouten
Adviseur onderwijskwaliteit op een middelbare school in Rotterdam

Kwalitatief goed onderwijs vormt ons voor de rest van ons leven. Het thema onderwijskwaliteit is daarom enorm relevant. Het omvat de bijdrage die een school levert aan de ontwikkeling van een leerling op drie gebieden: kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie. De laatste tijd krijgt dit thema steeds meer aandacht, denk aan het Masterplan Basisvaardigheden en het Rapport De Staat van het Onderwijs 2023. De conclusie van de documenten is dat er hard wordt gewerkt aan de kwaliteit van ons onderwijs en dat er mooie resultaten worden geboekt. Tegelijkertijd blijkt dat het behalen van een duurzame kwaliteitsverbetering op sommige scholen een complexe opgave is.

Onderwijskwaliteit in de praktijk

OchtendMensen adviseur Romy Schouten heeft de afgelopen tijd gewerkt aan het thema onderwijskwaliteit. Vanuit het organisatieadviesbureau Pesant heeft ze een plan van aanpak opgesteld voor kwaliteitsverbetering op een Rotterdamse middelbare school. Op deze school zien ze de afgelopen jaren de examenresultaten achterblijven, ondanks alle inspanningen. Het gaat hier dus specifiek om het kwalificatiestuk uit de bovenstaande definitie van onderwijskwaliteit. De vraag vanuit de school aan Romy luidde: welke oorzaken liggen er ten grondslag aan de achterblijvende resultaten en welke interventies kunnen we plegen om onze onderwijskwaliteit te verbeteren? Een mooie uitdaging waar Romy mee aan de slag is gegaan.

“De voortvarendheid waarmee Romy te werk is gegaan en haar betrouwbare uitstraling gaf alle sectievoorzitters en de schoolleiding voldoende vertrouwen om diepe en vertrouwelijke gesprekken te voeren over de organisatie en de samenwerking.”

Opdrachtgever Romy

Schooldirecteur

Doorbouwen op wat er al is

In gesprek met de schoolleiding, vakgroepen en ondersteunend personeel inventariseerde Romy wat er al in de school gebeurt om onderwijskwaliteit te verbeteren. Uit de gesprekken bleek dat er al actieplannen voor kwaliteitsverbetering waren geschreven, er kritisch werd gekeken naar de lesmethode en docenten actief bezig waren met taalbeleid in de les. Ook waren er verschillende onderwijskundige methoden in gebruik genomen om bijvoorbeeld goede toetsen te maken. Al deze documenten en methoden vormden een goed startpunt voor het plan van aanpak.


Tegelijkertijd is Romy individueel met vakgroepvoorzitters in gesprek gegaan, met als doel om hun visie op de onderwijskwaliteit te verkennen. Alle opgehaalde input is vervolgens geclusterd naar vier niveaus: de individuele docent, de vakgroep, het beleid en de context van de school. Een voorbeeld van een oorzaak binnen het niveau ‘vakgroep’ was dat niet overal de samenwerking goed liep en het lastig kon zijn om elkaar feedback te geven. Op beleidsniveau kwam naar voren dat de organisatiestructuur niet was meegegroeid met het aantal leerlingen. Daarom was het onduidelijk wie welke rol bekleedt en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. Tot slot speelde de context ook een rol: het type leerling, de demografische locatie van de school en COVID-19 hadden invloed op de onderwijskwaliteit. Romy heeft alle opgehaalde input samengevat en verwerkt tot een analyserapport.

Van analyse naar actie!

Romy heeft vervolgens de analyse vertaald naar praktische aanbevelingen en handvatten om deze uit te voeren. Een voorbeeld van een aanbeveling is om toe te werken naar een omgeving waarin leiderschap wordt gespreid. Dit is voor de school belangrijk, omdat docenten aangaven dat verantwoordelijkheden beter verdeeld konden worden. Om de theorie te vertalen naar de praktijk, gebruikt Romy ook wetenschappelijke inzichten. Een voorbeeld is de leidraad van het ‘Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)’. Uit de leidraad blijkt bijvoorbeeld dat gespreid leiderschap niet alleen leidt tot een betere verdeling van taken, maar ook tot verbeterde resultaten van leerlingen.

Al met al is Romy vanuit een brede vraag steeds concreter geworden in de analyse en aanbevelingen. Op die manier heeft ze een basis gelegd voor de schoolleiding om volgend schooljaar aan de slag te gaan met het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

 

 Ben je benieuwd naar concrete tips en tricks rondom het verbeteren van onderwijskwaliteit? Schrijf je hieronder in voor het whitepaper! Je ontvangt deze direct in je mailbox. 

Gerelateerde projecten

Alle projecten

Lees hoe wij ons bezighouden met onderwijskwaliteit

Benieuwd naar de impact van een OchtendMens?

Laat hieronder je gegevens achter en je ontvangt hem in je mailbox!

Onderdeel van TwynstraGudde