Menu

# Project - Onderwijs

Programmasecretaris Protestants Theologische Universiteit

Opdrachtgever Protestantse Theologische Universiteit
Rol Secretaris
Thema Onderwijs
Adviseur Sanna Verhoeff
Programmasecretaris Protestants Theologische Universiteit

Antwoord geven op vragen vanuit kerk, academie en samenleving

Bij de Protestants Theologische Universiteit (PThU) worden studenten opgeleid tot theoloog in de rol van gemeentepredikant, geestelijk verzorger, academisch onderzoeker of theologisch ondernemer. Bij de oprichting in 2007 kwamen de hervormde, lutherse en gereformeerde academische en theologische tradities bijeen onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Daarmee is de PThU een jonge instelling die voortbouwt op een lange voorgeschiedenis. Dagelijks komen bij de PThU studenten, docenten en onderzoekers bijeen om betekenis te geven aan deze voorgeschiedenis. Dit doen zij door antwoord te geven op tijdloze én actuele vragen vanuit kerk, academie en samenleving. Hiermee inspireren zij en brengen vernieuwing aan in een ontzuilde samenleving, waar theologiebeoefening schaarser wordt, maar waar de behoefte aan zingeving steeds groter wordt.

"Als programmasecretaris ben ik een spin in het web voor het programmateam. Hierdoor krijg ik veel kansen de organisatie en mensen goed te leren kennen, en hier mijn persoonlijke lessen uit te trekken."

Sanna Verhoeff

Adviseur OchtendMensen

Samen bouwen aan een duurzame toekomst voor de PThU

De PThU kent momenteel twee locaties, te weten in Amsterdam (gevestigd in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit) en in Groningen (in een eigen universiteitspand). Om de leergemeenschap te versterken en de zichtbaarheid te vergroten, gaat de PThU verhuizen naar een eigen unilocatie in Utrecht per 1 september 2024. Naast een fysieke verhuizing betekent dit ook een ‘emotionele verhuizing’ en ontwikkeling naar één PThU-gemeenschap. Een passende professionalisering en facilitering is hierbij van belang. Het programmateam ‘Transitie’ is hiervoor verantwoordelijk.

Programmasecretaris: organiseren en communiceren

Als programmasecretaris ben ik verantwoordelijk voor het faciliteren van het programmateam, zodat zij zich kunnen richten op de invulling van hun eigen rol. Ik draag zorg voor het maken, onderhouden en monitoren van de planning van het programma. Dit betekent ook zicht houden op de onderliggende projecten van het programma. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte informatievoorziening binnen het programma. Dit doe ik als spin in het web binnen het programmateam, en in contact met de projectleiders zodat iedereen altijd zicht heeft op de voortgang van het programma.

Jezelf ontwikkelen door kansen te grijpen binnen een organisatie:

De rol van programmasecretaris is uitdagend; je houdt continu zicht op de planning en voortgang van het programma, stemt af met het programmateam en houdt contact met de projectleiders. Dit vraagt om een strakke organisatie en duidelijke communicatie. Ondertussen leer je een interessante en inspirerende omgeving goed kennen!

Gerelateerde projecten

Alle projecten

Neem contact op met Hans Verheijde, businessmanager

Benieuwd naar de impact van een OchtendMens?

Stuur Hans een berichtje en hij neemt contact met je op!

Onderdeel van TwynstraGudde